dr Maria Montessori

Komunikaty pedagoga

19.03.2020
Szanowni Państwo!
W obecnej sytuacji bardzo ważny staje się nasz kontakt i pomoc w wypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów. Nie jesteśmy sami i możemy sobie wzajemnie pomagać. Dlatego uruchamiamy dodatkowe możliwości wymiany informacji. Będziemy przesyłać drogą elektroniczną propozycje różnych form aktywności dla naszych dzieci, np.: krótkie autosprawdziany wiedzy, zadania plastyczno- konstrukcyjne, propozycje konkursów on-line, a także domowych warsztatów “Jak lepiej zapamiętać”, zawierających konkretne, proste ćwiczenia. Sądzę, że mogą przydać się nam wszystkim. Bądźmy razem!

 

Pozdrawiam
Pedagog szkolny
 Beata Książka

17.03.2020
RODZICE – Państwowa Inspekcja Sanitarna