OFFICE

SZKOŁA DWUJĘZYCZNA MONTESSORI
Bilingual International High School
Ogólnokształcące Liceum Językowe
im. Marii Montessori
E-MAIL: montessori.radom@gmail.com
SEKRETARIAT: college.biuro.radom@gmail.com
tel: +48 48 36 350 95