dr Maria Montessori

OFFICE

SZKOŁA DWUJĘZYCZNA MONTESSORI
Bilingual International High School

Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Marii Montessori w Radomiu

ul. 25 Czerwca 46/6
26-600 Radom

tel. 735 76 76 76

E-MAIL: montessori.radom@gmail.com
SEKRETARIAT: college.biuro.radom@gmail.com