dr Maria Montessori

Polityka ochrony dzieci

,,Polityka ochrony dzieci”-  

standardy ochrony małoletnich, podstawowe procedury postępowania.

 Działając na podstawie art. 22b ustawy z 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich z dniem 25.01.2024r. wprowadzony w życie zostaje dokument ,,Polityka ochrony dzieci”, zawierający standardy ochrony małoletnich, których naczelnym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa małoletnim uczniom, dbałość o ich dobro, uwzględnianie ich potrzeb i podejmowanie działań w ich jak najlepszym interesie.

Dokument ,,Polityka ochrony dzieci” wchodzi w życie na mocy zarządzenia Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Montessori w Radomiu z dniem 15.02.2024.

Standard 1

Szkoła opracowała, przyjęła i wdrożyła do realizacji Standardy Ochrony Małoletnich, które określają:

a) zasady bezpiecznej rekrutacji personelu,

b) procedury reagowania na krzywdzenie,

c) procedury i osoby odpowiedzialne za przyjęcie zgłoszenia, dokumentowanie i dalsze działania pomocowe,

d) zasady ustalania planu wsparcia małoletniego po ujawnieniu krzywdzenia,

e) zasady bezpiecznych relacji personel – małoletni. w tym zachowania niedozwolone,

f) zasady bezpiecznych relacji małoletni – małoletni, w tym zachowania niedozwolone,

g) zasady korzystania z urządzeń elektronicznych z dostępem do Internetu,

h) procedury ochrony małoletnich przed treściami szkodliwymi i zagrożeniami w Internecie, w tym ochrony wizerunku i danych osobowych,

i) zasady upowszechniania i ewaluacji Standardów.

Standard 2

Szkoła stosuje zasady bezpiecznej rekrutacji personelu, regularnie szkoli personel.

Standard 3

Szkoła wdrożyła i stosuje procedury interwencyjne, które znane są i udostępnione całemu personelowi. Każdy pracownik wie komu należy zgłosić informację o krzywdzeniu małoletniego i kto jest odpowiedzialny za działania interwencyjne. Każdemu pracownikowi szkoły udostępnione są dane kontaktowe do lokalnych instytucji odpowiedzialnych za przeciwdziałanie i interwencję w przypadku krzywdzenia małoletnich.

Standard 4

Szkoła co najmniej raz na 2 lata monitoruje i w razie konieczności ewaluuje zapisy Standardów, konsultując się z personelem, uczniami i rodzicami oraz je aktualizuje.

,,Polityka ochrony dzieci”-  

standardy ochrony małoletnich , podstawowe   procedury postępowania.

 Działając na podstawie art. 22b ustawy z 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich z dniem 25.01.2024r. wprowadzony w życie zostaje dokument ,,Polityka ochrony dzieci”, zawierający standardy ochrony małoletnich, których naczelnym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa małoletnim uczniom, dbałość o ich dobro, uwzględnianie ich potrzeb i podejmowanie działań w ich jak najlepszym interesie.

Dokument ,,Polityka ochrony dzieci” wchodzi w życie na mocy zarządzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Montessori w Radomiu z dniem 15.02.2024.

Standard 1

Szkoła opracowała, przyjęła i wdrożyła do realizacji Standardy Ochrony Małoletnich, które określają:

a) zasady bezpiecznej rekrutacji personelu,

b) procedury reagowania na krzywdzenie,

c) procedury i osoby odpowiedzialne za przyjęcie zgłoszenia, dokumentowanie i dalsze działania pomocowe,

d) zasady ustalania planu wsparcia małoletniego po ujawnieniu krzywdzenia,

e) zasady bezpiecznych relacji personel – małoletni. w tym zachowania niedozwolone,

f) zasady bezpiecznych relacji małoletni – małoletni, w tym zachowania niedozwolone,

g) zasady korzystania z urządzeń elektronicznych z dostępem do Internetu,

h) procedury ochrony małoletnich przed treściami szkodliwymi i zagrożeniami w Internecie, w tym ochrony wizerunku i danych osobowych,

i) zasady upowszechniania i ewaluacji Standardów.

Standard 2

Szkoła stosuje zasady bezpiecznej rekrutacji personelu, regularnie szkoli personel.

Standard 3

Szkoła wdrożyła i stosuje procedury interwencyjne, które znane są i udostępnione całemu personelowi. Każdy pracownik wie komu należy zgłosić informację o krzywdzeniu małoletniego i kto jest odpowiedzialny za działania interwencyjne. Każdemu pracownikowi szkoły udostępnione są dane kontaktowe do lokalnych instytucji odpowiedzialnych za przeciwdziałanie i interwencję w przypadku krzywdzenia małoletnich.

Standard 4

Szkoła co najmniej raz na 2 lata monitoruje i w razie konieczności ewaluuje zapisy Standardów, konsultując się z personelem, uczniami i rodzicami oraz je aktualizuje.

Liceum-Ogolnoksztalcace-z-Oddzialami-Dwujezycznymi-polityka-ochrony