Menu

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

Podstawą wewnątrzszkolnego systemu oceniania jest uchwała rady pedagogicznej.
Skala procentowa punktacji prac pisemnych obowiązująca na wszystkich przedmiotach

niedostateczny    0% do 49%
dopuszczajacy    50% do 60%
dostateczny        61% do 74%
dobry                   75% do 90%
bardzo dobry      91% do 98%
celujący               99% do 100%

Ustala się następujące progi procentowe przy ocenianiu prac pisemnych: dla przedmiotów język obcy i przedmioty dwujęzyczne

niedostateczny    0% do 45%
dopuszczajacy    46% do 60%
dostateczny        61% do 74%
dobry                   75% do 90%
bardzo dobry      91% do 97%
celujący               99% do 100%