Menu

TUTOR PERSONALNY

W roku szkolnym 2016/17 realizowane są w liceum trzy programy profilaktyczne:

 • Zdrowe piersi są OK,
 • Wybierz życie – pierwszy krok,
 • Profilaktyka HIV – AIDS.

Wszystkich rodziców, którzy chcą się włączyć do realizacji tych programów serdecznie zapraszamy na spotkania w każdy wtorek i czwartek od godz. 16:00 do 17:00.

Tutor personalny – Beata Ksiażka

Porady dla Ciebie, Taty i Mamy

W bieżącym roku szkolnym pracujemy nad rozwijaniem zainteresowań czytelniczych. Poniżej przedstawiamy artykuł Paula Y. Arons, w którym autorka przedstawia kilka porad dotyczących poprawy umiejętności czytania ze zrozumieniem.

ZANIM ZACZNIESZ CZYTAĆ

 • Popatrz na tytuł i obrazki. Spróbuj domyślić się, jaka historia jest opisana w tekście, zanim jeszcze zaczniesz czytać. 
 • Jeśli pod tekstem znajdują się pytania, przejrzyj je, zanim zaczniesz czytać. Dzięki temu szybciej znajdziesz odpowiedzi. 
 • Nie przeskakuj tytułów rozdziałów ani nagłówków czy śródtytułów. Zwracanie uwagi na tytuły pomoże Ci znaleźć odpowiedzi na pytania.  

W TRAKCIE CZYTANIA

 • Zatrzymaj się na chwilę, zadaj sobie pytanie “co teraz czytam?” i spróbuj na nie odpowiedzieć. Za każdym razem próbuj przewidzieć o czym będzie następny fragment tekstu. Potem porównaj swoje przypuszczenia z lekturą i czytaj dalej. 
 • Jeśli coś, co czytasz, wydaje się nie mieć sensu, przeczytaj jeszcze raz i zastanów się, co te słowa naprawdę znaczą. Jeśli nadal nie widać sensu poproś kogoś żeby przeczytał ten tekst razem z tobą.
 • W trakcie lektury pomyśl z czym wcześniej znanym kojarzą Ci się przeczytane informacje. Staraj się powiązać nowe dane z tym, co już wiesz.
 • Gdy trafisz na nieznane słowo, spróbuj domyślić się co może oznaczać. Przyjrzyj się słowom stojącym przed i za tym nieznanym lub przeczytaj następny fragment, żeby domyślić się sensu całości. Dopiero gdy Ci się nie uda, poproś kogoś o wyjaśnienie lub sprawdź w słowniku.
 • Rób co jakiś czas przerwy, aby sprawdzić czy dobrze rozumiesz tekst. Opowiedz własnymi słowami przeczytaną historię. Jeśli nie potrafisz jej opowiedzieć przeczytaj ją jeszcze raz. 
 • Twórz w głowie obrazy tego, co czytasz. Staraj się wizualizować.

PO ZAKOŃCZENIU CZYTANIA

 • Zapytaj sam siebie, czego się dowiedziałeś z lektury. Spisz kilka kluczowych słów żeby je zapamiętać. 
 • Zapisz kluczowe informacje, zreferuj je lub nagraj na dyktafonie.
 • Tak jak poprzednio, staraj się powiązać nowe informacje z tym, co wiedziałeś wcześniej.
 • Odpowiedz na pytania, na które miałeś odpowiedzieć po lekturze tekstu.

Wielu z nas ma problemy z czytaniem głownie wówczas gdy musimy odpowiadać na pytania związane z tekstem. Pamiętajcie każdy z nas czyta inaczej. Powyższe porady pomogą lepiej zrozumieć to, co czytamy.

Pozdrawiam

Tutor personalny – Beata Ksiązka


Dla wszystkich potrzebujących pomocy i wsparcia na prośbę Dyrektora Szkoły Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna uruchomiła punkt konsultacyjny.

PORADNIA
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Nr 3
ul. Główna 3, 26-600 RADOM
tel. (046) 33 14 510
poniedziałek 9:00 – 17:00

TUTOR PERSONALNY
mgr Beata Książka
TELEFON SZKOLNY 48 363 50 95
DYŻURY:
Wtorki – Czwartki 12:00 – 17:00
Pozostałe dni od 8:00 do 14:00