Menu

“Młodzi dla Wolności” – konkurs organizowany przez Prezydenta RP

Nasza szkoła zakwalifikowała się do konkursu: ,, Młodzi dla Wolności” organizowanego przez Prezydenta RP , Pana Bronisława Komorowskiego. Zespół projektowy , który tworzą uczniowie klasy 2 liceum opracowuje materiały do scenariusza filmu dokumentalnego pt: ,, Miasto Buntowników”. Film będzie pokazywał wydarzenia radomskie- Radomskie Czerwce i ich wpływ na kształtowanie się postaw obywatelskich pokolenia rodziców ,dziadków i współczesnej młodzieży.

Projekt przewiduje również spotkania i dyskusje z osobami, które brały czynny udział w drodze do uzyskania wolności Polski w latach 90-tych. Pierwsze spotkanie odbędzie się z Panem Wiesławem Mizerskim, internowanym 13 XII 1981 roku.
Ponadto, uczniowie przygotowywać będą prezentacje multimedialne zamieszczane na stronie internetowej szkoły , przybliżające tematykę prawa wyborczego Rzeczypospolitej Polskiej. Pierwsza prezentacja została przygotowana przez uczennicę Alicję Klich i dotyczy Konstytucji RP po 1989 roku.

http://www.prezydent.pl/swieto-wolnosci/mlodzi-dla-wolnosci/

Prace konkursowe uczniów:

9564e06d9215

Razem zdziałamy więcej.

75eb7c9374ae

Prawa człowieka we współczesnym świecie