Menu

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Nowy rok niesie nowe wyzwania. Kto im sprosta? Kto zaprezentuje najlepszy plan wyborczy?

Większością głosów prezydentem został Sławomir Jurek (3Lb), a zastępcą Anna Pawlak (1Lb).

Sekretarz: Milena Kaczor (2 Lb)

Im i sobie życzymy sukcesów.

PARLAMENT UCZNIOWSKI 2017/18
Opiekun samorządu:  p. Paweł Marzec i p. Michał Tomaszewski

PREZYDIUM RADY SZKOŁY:

KLASA 1 LB
P: Julia Janas
Z-ca:Milena Kaczor
S: Weronika Dominiak

KLASA 2 LB
P: Natalia Wawer
Z-ca: Kaja Wołoszyn
S: Kacper Mokosa

KLASA 3 LB 
P: Natalia Kroczewska
Z-ca: Igor Hernik
S: Joanna Oziębło


Ogłoszenia Samorządu Szkolnego:


 


 

Szkolny Kodeks Dobrego Zachowania

„Zasady proste w życiu mam, nie rób drugiemu tego, czego Ty nie chcesz sam.”

(„Bałkanica”, Piersi)

 1. Nie używam wulgaryzmów.
 2. Nie niszczę mienia szkolnego.
 3. Nie przerywam kiedy ktoś mówi.
 4. Okazuję wszystkim życzliwość i szacunek.
 5. Używam zwrotów grzecznościowych.
 6. Dbam o bezpieczeństwo.
 7. Nie palę i nie spożywam alkoholu.
 8. Szanuję pracę i własność drugiego człowieka.
 9. Jestem prawdomówny, kłamstwo i tak obróci się przeciwko mnie.
 10.  Reaguję na dostrzeżone przejawy zła.
 11.  Ubieram się stosownie do sytuacji – strój świadczy o mnie.
 12.   Dbam o higienę osobistą i porządek wokół mnie.
 13.  Jestem punktualny, nie spóźniam się.
 14.   Pamiętam, że wszyscy mają jednakowe prawa.
 15.   Nie używam przemocy.
 16. Wyrażam własne zdanie i szanuję opinię innych.
 17.   Jestem dumny, że jestem uczniem Ogólnokształcącego Liceum Językowego w Radomiu i zrobię wszystko, żeby szkoła była dumna ze mnie.

 

„Chcę, aby liceum, do którego uczęszczam było przyjazne i bezpieczne, jestem jego uczniem, więc ode mnie też zależy jego wizerunek. Będę przestrzegał „Szkolnego Kodeksu Dobrego Zachowania”, abym mógł zgodnie
i harmonijnie współpracować z kolegam i pracownikami szkoły.”