dr Maria Montessori

AMBASADORZY MARKI UMCS

AMBASADORZY MARKI UMCS

ROK SZKOLNY  2019/20

 

admin-ajaxdsc00607ROK SZKOLNY 2015/2016
oraz
ROK SZKOLNY 2016/2017
KAJA WOŁOSZYN KLASA 2 LB
KACPER MOKOSA KLASA 2 LB
KOORDYNATOR: mgr Ewelina Kulak


Wiadomość 08.11.2013

62176a67badeINFORMACJA DOTYCZĄCA KONKURSU “OD LICEALISTY DO FINANSISTY”
OTRZYMACIE OD PAULINY KURPIEL
DO 15 LISTOPADA ZGŁOSZENIA PRZYJMUJE PANI EWELINA KULAK -KOORDYNATOR UMCS

 

 

AMBASADORKI MARKI UMCS 29.03.2013

5c6f53b80f58ROK SZKOLNY 2014/15
KATARZYNA PŁATOS KLASA 3LB-H
PAULINA KURPIEL KLASA 3LB D-K
KOORDYNATOR: mgr Ewelina Kulak

 

 

www.umcs.lublin.pl 17.12.2011

78ce5c128ec8https://umcs.lublin.pl/

Od tej pory UMCS objął patronat nad naszym Liceum
Pragniemy poinformować, iż w dniu 22 września 2010 roku Dyrektor Szkoły
mgr Anna Maciejewska podpisała umowę o wzajemnej współpracy
z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

W ramach nawiązanej współpracy nasi uczniowie będą mogli między innymi:
korzystać z konsultacji prowadzonych przez pracowników Uniwersytetu w ramach przygotowań do olimpiad przedmiotowych.
uczestniczyć w wykładach uwzględniających zagadnienia maturalne i olimpijskie, ze szczególnym akcentem na przedmioty doświadczalne.
podjąć współpracę ze studentami Uniwersytetu na płaszczyźnie kulturalno-oświatowej w ramach: kół zainteresowań, radia akademickiego i teatru.
korzystać z księgozbioru czytelni Bibliotek Wydziałowych i Instytutowych oraz Biblioteki Głównej UMCS.
współpracować w zakresie organizacji projektów z dziedziny kultury i popularyzacji nauki.


 

ROK SZKOLNY 2010/2011
MAŁA SKROMNA STUDENTKA

III Radomski Festiwal Nauki
Rok 2010-2011
w hołdzie noblistce
Marii Curie SkłodowskiejGłówne motto festiwalu to słowa noblistki:
„Człowiek nie ogląda się na to,
co zrobione, ale na to patrzy,
co ma przed sobą do zrobienia”
Maria Curie-Skłodowska


 

W ramach podpisanej umowy Uniwersytet zobowiązał się do:

1. Objęcia systemem konsultacji przez pracowników Uniwersytetu szczególnie uzdolnionych uczniów przygotowujących się do olimpiad przedmiotowych.
2. Prowadzenia wykładów uwzględniających zagadnienia maturalne i olimpijskie, ze szczególnym akcentem na przedmioty doświadczalne.
3. Nadzoru nad praktykami przedmiotowymi i pedagogicznymi odbywanymi w szkołach przez studentów Uniwersytetu.
4. Współpracy studentów Uniwersytetu i młodzieży szkolnej na płaszczyźnie kulturalno-oświatowej
w ramach: kół zainteresowań, radia akademickiego i teatru.
5. Udostępniania dla wycieczek przedmiotowych zasobów dydaktycznych Uniwersytetu.
6. Współpracy w zakresie organizacji projektów z dziedziny kultury i popularyzacji nauki.
7. Ułatwienia młodzieży dostępu do księgozbioru na zasadzie możliwości korzystania z czytelni Bibliotek Wydziałowych i Instytutowych oraz Biblioteki Głównej UMCS.
8. Nagłośnienia faktu współpracy w jego wydawnictwach i stronie www.
Szkoły zobowiązały się do:
1. Udziału uczniów w imprezach organizowanych przez Uniwersytet.
2. Współpracy w zakresie odbywania przez studentów Uniwersytetu praktyk przedmiotowo-metodycznych i pedagogicznych.
3. Umożliwienia odbywania hospitacji lekcji i praktyk studenckich studentom Uniwersytetu.
4. Ekspozycji materiałów informacyjnych Uniwersytetu.
5. Nagłośnienia faktu współpracy w jego wydawnictwach i stronie www.
http://www.umcs.lublin.pl/articles.php?aid=3452&mid=9&mref=22863
Wydział Artystyczny
dr Andrzej Białkowski
email: abialkow@poczta.umcs.lublin.pl
tel.: 81 743 21 14
ad. I st. Sławomir Toman
email: stoman@o2.pl
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
mgr Anna Tustanowska-Stachura
email: tustanowska@hektor.umcs.lublin.pl
tel.: 81 537 50 21
Wydział Chemii
dr Bożena Czech
email: bczech@hektor.umcs.lublin.pl
tel.: 81 537 56 92
Wydział Ekonomiczny
mgr Renata Dąbrowska
email: renata.dabrowska@poczta.umcs.lublin.pl
tel.: 81 537 50 56
Wydział Filozofii i Socjologii
dr Andrzej Kubić
email: andrzej-kubic@o2.pl
tel.: 81 537 27 15
Wydział Humanistyczny
dr Monika Gabryś
email: monikagabrys@wp.pl
tel.: 81 537 51 98
Instytut Archeologii
mgr Marcin Piotrowski
email: marcincastello@tlen.pl
tel.: 81 537 52 86, 81 537 52 90
Instytut Bibliotekoznawstwa
mgr Magdalena Sośnierz
email: m.sosnierz@gmail.com
Instytut Filologii Polskiej
dr Dorota Filar
email: d.filar@poczta.onet.pl
tel.: 81 537 26 90
Instytut Filologii Romańskiej
dr Jolanta Sikorska-Golianek
email: jsikorska@resetnet.pl
tel.: 81 537 26 58
Instytut Filologii Słowiańskiej
dr hab. Joanna Tarnowska
tel.: 81 537 26 27
dr Ewa Białek
email: e.bialek@wp.pl
Instytut Filologii Germańskiej
dr Beata Kasperowicz-Stążka
email: b.kasperowicz@chello.pl
tel.: 81 537 26 16
Instytut Historii
dr Dariusz Tarasiuk
email: dtaras@o2.pl
tel.: 81 537 26 57
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
dr hab. Bożena Jasińska
email: bozena.jasinska@poczta.umcs.lublin.pl
tel.: 81 537 61 43 lub 62 25
Wydział Pedagogiki i Psychologii
dr Andrzej Różański
email: arozanski@hektor.umcs.lublin.pl
tel.: 81 537 63 10
Wydział Politologii
dr Tomasz Bichta
email: tbichta@hektor.umsc.lublin.pl
lub tbichta@o2.pl
tel.: 81 532 42 78 w. 143
dr Piotr Celiński
email: piotr.celinski@umcs.pl
tel.: 81 532 42 78 w. 144
Wydział Prawa i Administracji
mgr Marzena Bogusiak
email: marzena.bogusiak@umcs.lublin.pl
tel.: 81 537 54 45
Kolegium Licencjackie w Białej Podlaskiej
mgr Agnieszka Maziejuk
email: klbp_promocja@vp.pl
tel.: 83 344 34 44
Kolegium Licencjackie w Biłgoraju
mgr Ewa Bosak
email: umcs.bilgoraj@lbl.pl
tel.: 84 686 23 11 w. 35
Kolegium Licencjackie w Radomiu
mgr Dorota Kędzierska-Stróż
email: dorota.ks@umcs.radom.pl
tel.: 48 331 05 96
Kolegium Sztuk Pięknych w Kazimierzu Dolnym
Zbigniew Bagiński
email: zbigniew.bagiń ski@umcs.lublin.pl
tel.: 81 881 30 23
Akademickie Centrum Kultury
mgr Małgorzata Pietrzak
email: mpietrzak@hektor.umcs.lublin.pl
tel.: 81 533 32 01 w. 149
Biblioteka Główna
mgr Stanisława Wojnarowicz
email: s.wojnarowicz@poczta.umcs.lublin.pl
tel.: 81 537 58 35
Centrum Dokumentacji Europejskiej
mgr Piotr Sękowski
email: cde@hektor.umcs.lublin.pl
tel.: 81 537 58 91
Centrum Kultury Fizycznej
mgr Marta Wójcik
email: m.wojcik@poczta.umcs.lublin.pl
tel.: 81 533 20 58 w. 23
Centrum Języka Portugalskiego Instytutu Camoesa
mgr Anna Klepadło
email: clp.lublin.polonia@gmail.com
tel.: 81 537 27 20
Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych
mgr Małgorzata Chmielewska
email: mc@umcs.lublin.pl
tel.: 81 533 33 63
Centrum Brytyjskie
mgr Elżbieta Stelmach-Misztal
email: elzbieta.stelmach@umcs.lublin.pl
tel.: 81 741 86 24
Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców
dr Anna Dunin-Dudkowska
email: adudkowska@interia.pl
tel.: 81 537 54 25 lub 65 37
Ogród Botaniczny
dr inż. Maciej Kwiatkowski
email: botanik@hektor.umcs.lublin.pl
tel.: 81 537 60 04/5 lub 81 742 67 00
Fundacja UMCS
Mgr Katarzyna Panek
email: katarzyna.panek@fundacja.umcs.lublin.pl
tel.: 81 537 58 17 lub 58 19
Ośrodek Polskiego Komitetu Współpracy z Alliance Francaise
mgr Kazimierz Deryło
email: kazimierz.derylo@umcs.lublin.pl
tel.: 81 532 47 31
Wydawnictwo UMCS
dr Anna Granat
email: agranat@poczta.umcs.lublin.pl
tel.: 81 537 53 04

wiadomość 29.03.2013

ZAPRASZAMY NA WARSZTATY PRZYGOTOWUJĄCE DO DOSTANIA SIĘ DO LICEUM
ZA WZGLĘDU NA ROK POŚWIĘCONY MARII CURIE SKŁODOWSKIEJ
BĘDZIECIE MOGLI DODATKOWO UCZESTNICZYĆ W PRAKTYCZNYCH WARSZTATACH Z CHEMII PROWADZONYCH PRZEZ
DR RAFAŁA BATORA
PODCZAS DNI OTWARTYCH BĘDZIECIE MOGLI POROZMAWIAĆ Z NAMI JAK WYGLĄDA NAUKA W NASZYM LICEUM JĘZYKOWYM
JEŚLI CHCECIE COŚ ZROBIĆ DLA SIEBIE I MACIE WYZMACZONY KIERUNEK STUDIÓW
ZAPRASZAMY


 

Spotkanie z dyrektorami szkół współpracujących z UMCS 22. 09. 2010

Prof. dr hab. Ryszard Dębicki, Prorektor ds. Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej gościł w zastępstwie prof. dr hab. Andrzeja Dąbrowskiego, Rektora UMCS dyrektorów szkół współpracujących z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej. Na spotkaniu zostały wytyczone nowe kierunki dotyczące współpracy na rok akademicki 2010/2011. Ponadto do grona szkół wyrażających chęć podjęcia współpracy dołączyły kolejne dwie szkoły VI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Lublinie oraz Ogólnokształcące Liceum im. Unii Europejskiej w Radomiu.

http://www.umcs.lublin.pl/articles.php?aid=5604&mid=9&mref=27715_31230
http://www.youtube.com/watch?v=ING7iVQJ76E&feature=player_profilepage#t=