LAUREAT W NAUCZANIU JĘZYKÓW OBCYCH WYMIAR MIĘDZYNARODOWY