dr Maria Montessori

PROGRAM EDUKACYJNY 2015/16

KLASA DWUJĘZYCZNA POLSKO ANGIELSKA 2015/16

ROZSZERZENIA TWORZONE SĄ W GRUPIE 6-8 OSÓB

PROFILE:

SPOŁECZNO-PRAWNY – HISTORIA -WOS NAUCZANE DWUJĘZYCZNIE
ROZSZERZENIA: HISTORIA WOS
PRZEDMIOT UZUPEŁNIAJĄCY OBOWIĄZKOWY: ELEMENTY PRAWA

BIOLOGICZNO-CHEMICZNY – BIOLOGIA-CHEMIA NAUCZANE DWUJĘZYCZNIE
ROZSZERZENIA: BIOLOGIA CHEMIA
PRZEDMIOT UZUPEŁNIAJĄCY OBOWIĄZKOWY: RATOWNICTWO PRZEDMEDYCZNE

HUMANISTYCZNY– JĘZYK ANGIELSKI WOS NAUCZANE DWUJĘZYCZNIE
ROZSZERZENIA: JĘZYK POLSKI WOS
PRZEDMIOT UZUPEŁNIAJĄCY OBOWIĄZKOWY : EDUKACJA FILOZOFICZNA

MENEDŻERSKI– JĘZYK ANGIELSKI GEOGRAFIA NAUCZANE DWUJĘZYCZNIE
ROZSZERZENIA: GEOGRAFIA MATEMATYKA
PRZEDMIOT UZUPEŁNIAJĄCY OBOWIĄZKOWY: EDUKACJA REGIONALNA

DYPLOMATYCZNO-KONSULARNY – JĘZYK ANGIELSKI GEOGRAFIA NAUCZANE DWUJĘZYCZNIE
ROZSZERZENIA: GEOGRAFIA WOS
PRZEDMIOT UZUPEŁNIAJĄCY OBOWIĄZKOWY: EDUKACJA EUROPEJSKA

FILOLOGICZNY– JĘZYK ANGIELSKI NAUCZANY DWUJĘZYCZNIE
ROZSZERZENIA: JĘZYK POLSKI WOS
PRZEDMIOT UZUPEŁNIAJĄCY OBOWIĄZKOWY: LABORATORIUM JĘZYKOWE

DRUGI JĘZYK OBCY NAUCZANY W GRUPIE OD 6 OSÓB :
JĘZYK WŁOSKI-JĘZYK HISZPAŃSKI-JĘZYK NIEMIECKI
DODATKOWE PRZEDMIOTY UZUPEŁNIAJĄCE BĘDĄ WYNIKAĆ OD WYBORU PRZEDMIOTÓW ROZSZERZONYCH

projekt autorski
DYREKTOR SZKOŁY
mgr Anna Maciejewska