dr Maria Montessori

Program Profilaktyczny ZAWSZE RAZEM

Pomimo,  codziennie podejmujemy ogromny trud kształtowania właściwych zachowań NAM powierzonych  uczniów, doniesienia medialne wskazują na nowe wyzwania i  potrzebę kontynuacji działań wychowawczych. Ponieważ szkoła, co do zasady wspomaga wychowawczą rolę rodziny, zatem w działania wychowawcze i profilaktyczne obowiązkowo muszą być włączani rodzice. Rodzice muszą wiedzieć, że czas powrotu ich dzieci ze szkoły oraz aktywności nastolatków poza jakimkolwiek nadzorem rodziców może generować poważne zagrożenia, w tym związane z przemocą i cyberprzemocą. 

Zostanie otworzony Panel Informacyjny dla Rodziców
, aby zrozumieli problemy swoich dzieci. Do współpracy od zawsze zaproszeni są przedstawiciele Policji, Poradnia psychologiczno –pedagogicznya, inne podmioty wspomagające naszą szkołę.

Moduł I -materiał dla Rodzica

  • GRANICE i ZASADY
  • ZROZUMIENIE TRUDNOŚCI U DZIECKA

forma przekazu : film