dr Maria Montessori

REKRUTACJA 2021/2022

KLASA WSTĘPNA “0” – DLA ABSOLWENTÓW KLAS 8 
LICZBA UCZNIÓW W KLASIE 16-18
JĘZYK HISZPAŃSKI LUB FRANCUSKI LUB NIEMIECKI 

20 GODZIN JĘZYKA W/W 
6 GODZ J. POLSKIEGO
6 GODZ. MATEMATYKA
1 GODZ.  WYCHOWAWSTWO
1 GODZ.  RELIGIA/ETYKA
3 GODZ. WYCHOWANIE FIZYCZNE
KLASA WSTĘPNA  JEST PRZYGOTOWANIEM DO KSZTAŁCENIA DWUJĘZYCZNEGO W NASZYM LICEUM

UCZNIOWIE PISZĄ TEST KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH W KLASIE DWUJĘZYCZNEJ I PREDYSPOZYCJI JĘZYKOWYCH W KLASIE WSTĘPNEJ WG HARMONOGRAMU.

08.06.2021 GODZ 14.00 –TEST KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH GODZ 15.00 PREDYSPOZYCJI JĘZYKOWYCH

OFERTA EDUKACYJNA

KLASA OGÓLNA
 DWIE ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA
O PROFILU:
Utworzone zostaną 3 klasy ogólne
po 16 osób w klasie
możliwa nauka międzyoddziałowa z informatyki , języka obcego,przedmiotów dodatkowych, przedmiotów do wyboru oraz przedmiotów rozszerzonych od klasy 1. ŚCIEŻKA biotechnologiczna może być utworzona również w klasie ogólnej jako grupa międzyoddziałowa.

Ścieżka 1 vlogerska*
prawa autorskie

 

Ścieżka 2 informatyczno lingwistyczna* prawa autorskie

J. angielski,
informatyka

Przedmioty rozszerzone

informatyka
j. angielski

Edukacja dziennikarska, etyka, grafika, fotografia, multimedia

Przedmioty dodatkowe

Zarządzanie wizerunkiem,
produkcja promocji,
druk 3D

etyka

Przedmioty do wyboru

etyka

j. niemiecki
j. hiszpański

Języki obce

j. niemiecki
j. hiszpański

j. polski
matematyka
informatyka
j. angielski

Przedmioty punktowane przy naborze

j. polski
matematyka
informatyka
j angielski

KLASA DWUJĘZYCZNA
5  ŚCIEŻEK KSZTAŁCENIA
O PROFILU:

Utworzone zostaną dwie klasy dwujęzyczne z językiem angielskim, hiszpańskim,niemieckim lub francuskim jako pierwszy język po 16 osób w klasie możliwa nauka międzyoddziałowa z języka obcego, przedmiotów dodatkowych, do wyboru oraz rozszerzonych od klasy 1.

Ścieżka 1 biotechnolog-giczna

 

Ścieżka 2 medyczno – przyrodnicza

biologia 
geografia

Przedmioty rozszerzone

biologia
chemia

 

Kosmetologia
dietetyka i fitness
Odnowa biologiczna
Fizjoterapia

Przedmioty dodatkowe

Edukacja medyczna,
Język migowy,
Pierwsza pomoc przedmedyczna

Etyka

Przedmioty do wyboru

Etyka

j. angielski
j. niemiecki
j. hiszpański

Języki obce

j. angielski
j. niemiecki
j. hiszpański

j. polski
matematyka
biologia
j. angielski

Przedmioty punktowane przy naborze

j. polski
matematyka
biologia
j. angielski

biologia nauczana dwujęzycznie – ścieżka 1 i 2 

Ścieżka 3 humanistyczno – prawna

 

Ścieżka 4
graficzno – społeczna

j. polski
historia

Przedmioty rozszerzone

geografia
wos

 

Edu. prawna
Edu. dziennikarska

Przedmioty dodatkowe

Przyroda
Ekonomia
Historia dyplomacji

Etyka

Przedmioty do wyboru

Etyka

j. angielski
j. niemiecki
j. hiszpański

Języki obcy

j. angielski
j. niemiecki
j. hiszpański

j. polski
matematyka
wos
j. angielski

Przedmioty punktowane przy naborze

j. polski
matematyka
geografia
j. angielski

 

Ścieżka  5
 policyjno – psychologiczna

 

Ścieżka międzynarodowa geograficzno – językowa IBO

j. polski
j. hiszpański lub
j. niemiecki
wos

Przedmioty rozszerzone

Program
międzynarodowy
Cambridge

j. migowy

edukacja sektora służb mundurowych

pierwsza pomoc przedmedyczna

Przedmioty dodatkowe

 

Etyka

Przedmioty do wyboru

 

j. niemiecki
j. hiszpański
j. angielski

Języki obce

 

j. polski
matematyka
wos
j. angielski

Przedmioty punktowane przy naborze

KOMUNIKAT :
Klasa z programem Cambridge będzie klasą 10 osobową uczącą się dodatkowo z programem polskim i IB. Jest możliwe stworzenie grupy z poszczególnych ścieżek edukacyjnych w naszej ofercie.

MOŻLIWOŚĆ ZDANIA:

MATURY POLSKIEJ I DWUJĘZYCZNEJ

EGZAMINU CAMBRIDGE, GOETHE INSTITUT, DELE

UKOŃCZENIE KURSÓW DOSKONALĄCYCH,

PROGRAMU MIĘDZYNARODOWEGO CAMBRIDGE,

PROGRAMU SŁUŻB  MUNDUROWYCH,

PROGRAMU ZOSTAŃ YOUTUBEREM Z EDUKACJĄ DZIENNIKARSKĄ