dr Maria Montessori

DORADZTWO EDUKACYJNO-ZAWODOWE

 

LINK DO EUROPEJSKIEGO CENTRUM EDUKACJI DORADZTWO EDUKACYJNO – ZAWODOWE

Droga uczennico, drogi uczniu!

Jeśli masz pytania dotyczące wyboru dalszej drogi edukacyjnej, zawodowej – nie zwlekaj!

Przyjdź do doradcy zawodowego na indywidualne konsultacje, by znaleźć odpowiedzi!

****

DORADZTWO ZAWODOWE W NASZYM LICEUM

                  W związku z bardzo dynamiczną sytuacją na rynku pracy, ciągłymi zmianami jak również potrzebą ze strony uczniów na informacje dotyczące wyboru przyszłej Uczelni Wyższej w naszym  Liceum  rozwija się bardzo aktywnie doradztwo zawodowe. Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego przeprowadzane są w miarę możliwości w różnych formach.

          Przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru zawodu i właściwej dalszej drogi kształcenia ponadgimnazjalnego jest jednym z najważniejszych celów wychowawczych liceum. Młodzież licealna powinna być objęta profesjonalną pomocą doradczą umożliwiającą kształtowanie kreatywnych postaw, celem aktywnego wejścia na rynek pracy zgodnie z trendami Unii Europejskiej.

               Aktualny rynek pracy stawia coraz wyższe wymagania absolwentom w zatrudnieniu. Realizacja programu wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego jest bardzo istotna we właściwym przygotowaniu licealistów do racjonalnych decyzji edukacyjno – zawodowych. To właśnie w LIceum uczeń podejmuje swoje pierwsze bardzo ważne decyzje dotyczące swojej kariery zawodowej. Tu dokonuje najważniejszych wyborów przedmiotów rozszerzonych, które pozwolą dostać się na Wymarzony kierunek studiów.

           Realizując zadania WSDZ nauczyciele Naszego Liceum wytyczyli sobie główne cele, które starają na bieżąco zrealizować. Do głównych celów WSDZ należą: przygotowanie młodzieży do podejmowania trafnych decyzji życiowych i zawodowych ( aktywizacja zawodowa uczniów),pomoc i wsparcie w tworzeniu swojej przyszłej drogi kariery zawodowej w  szczególności drogi kariery edukacyjnej, wpływanie na postawy młodzieży wobec rynku pracy i pracodawców, wspieranie rodziców i nauczycieli w podejmowanych przez nich działaniach doradczych na rzecz młodzieży.

                Wszystkie działania doradcze, w ramach WSDZ, realizowane są na zasadzie dobrowolności uczestnictwa w ramach lekcji wychowawczych, zastępstw na lekcjach przedmiotowych, wycieczek do zakładów pracy, spotkań z ludźmi wykonującymi ciekawe zawody, spotkań z przedstawicielami instytucji (tj. PPP, PUP), które wspierają WSDZ, spotkań z przedstawicielami Uczelni Wyższych, wycieczek na targi pracy  targi edukacyjne.