dr Maria Montessori

MATURA PRÓBNA – TESTY

INFORMACJE


LICEUM TRZYLETNIE
W roku szkolnym 2019/20 od klasy II odbędą się audyty  z przedmiotów rozszerzonych. Uczeń wybiera 2 rozszerzenia i przystępuje do testu kwalifikacyjnego. Nauczyciel prowadzący opiniuje wiedzę ucznia i kwalifikuje do rozszerzenia w formie pisemnej. Rozszerzenia: język angielski , język angielski dwujęzyczny, geografia , geografia dwujęzyczna, wiedza o społeczeństwie, historia. Liczba osób w grupie 6 -8 osób. Informacja dotyczy klas I  po gimnazjum w roku szkolnym 2020/21.


LICEUM CZTEROLETNIE
W roku szkolnym 2019/20 od klasy I odbędą się audyty  z przedmiotów rozszerzonych. Uczeń wybiera 2 rozszerzenia i przystępuje do testu kwalifikacyjnego. Nauczyciel prowadzący opiniuje wiedzę ucznia i kwalifikuje do rozszerzenia w formie pisemnej. Rozszerzenia: język angielski , język angielski dwujęzyczny, geografia , geografia dwujęzyczna, wiedza o społeczeństwie, historia. Liczba osób w grupie 6 -8 osób.


LICEUM TRZYLETNIE
W roku szkolnym 2019/20 w klasie III odbędzie się w semestrze I matura próbna z języka polskiego pisemna i ustna, matematyki  i języka angielskiego.
Z przedmiotów rozszerzonych wg uzgodnień z nauczycielem prowadzącym. Nauczyciel opiniuje wiedzę pisemnie. Termin wg ustalonego harmonogramu przedstawionego przez nauczycieli.