dr Maria Montessori

WSPÓŁPRACA

RODZICE

2013/14

POMOC:
ODNOWIENIE ZNISZCZEŃ
VI RADOMSKI FESTIWAL NAUKI- moduł-PODRÓŻOWANIE KSZTAŁCI UMYSŁ
I RADOMSKI FESTIWAL DNI KULTURY JAPONII
STUDNIÓWKA
ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2013/14

UNIWERSYTET MARII CURIE SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE

2013/14 WARSZTATY,PRELEKCJE
WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA W RADOMIU

2013/14 UMOWA PATRONACKA,KONFERENCJE,ERASMUS
USKI

2013/14 STYPENDIUM KLAUDIA SOCHACKA
telc FRANKFURT – od 2010 Centrum Egzaminacyjne

EGZAMIN A2-B2 telc English
AMERICAN CORNER

2013/14 PROJEKTY,PRELEKCJE
INSTITUT ESCUOLA HISZPANIA

WYMIANA UCZNIÓW – PROJEKT Z HISTORII DWUJĘZYCZNEJ