dr Maria Montessori

ZESPÓŁ DS. EWALUACJI I MONITORINGU

Zespół ds. ewaluacji wewnętrznej   G/L/T: 2015/16


 

Zespół ds. ewaluacji i monitoringu G/L/T: 2014/15

1. Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów.
p. B. Książka, p. E. Kulak, p. B. Opałka

2. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.
Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych.
p. M. Gawor, p. P. Marzec, p. M. Tomaszewski

3. Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.
p. B. Książka, p. B. Skwira

4. Rodzice są partnerami szkoły lub placówki.
p. E. Kulak, p. J. Mrozowicz

5. Zespół wychowawczy:
p. M. Tomczyk, p. J. Mrozowicz

6. Zespół WDN:
p. B. Książka

7. Zespół ds. promocji:
p. M. Siczek, p. J. Mrozowicz

8. Losy absolwentów:
p. M. Tomaszewski