dr Maria Montessori

KONCEPCJA SZKOŁY DWUJĘZYCZNEJ MONTESSORI

10 lat edukacji w Szkole Dwujęzycznej daje nam podsumowanie wartości wychowawczych i edukacyjnych. Innowacyjność szkoły daje nam możliwość korzystania z koncepcji dr Marii Montessori, która wypracowała metodę uczenia się i nauczania. Dlatego też jest Patronem naszej szkoły. w swojej pracy skupiła się na wychowaniu i mądrym zdobywaniu wiedzy. Koncepcja szkoły jest dostosowana do wymagań montessoriańskich. Wiele spraw reguluje polski system oświaty. Zatem dostosowujemy zasady uczniów, nauczycieli i rodziców do relacji wobec siebie. Zgodnie z zasadami wzmocniona zostaje rola wychowawcza szkoły, podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodnicze i informatycznej,bezpieczeństwo w internecie, odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych, podniesienie jakości edukacji włączającej system oświaty,wprowadzanie doradztwa zawodowego. We wrześniu zostanie opracowany harmonogram wydarzeń ” Szkoła Dwujęzyczna Montessori “.

PATRONAT NAUKOWY MEDYCYNA – FILOLOGIA ANGIELSKAPATRONAT NAUKOWYCAMBRIDGE INTERNATIONAL SCHOOLPROGRAM DWUJĘZYCZNY DLA LICEÓW SEKCJI POLSKO ANGIELSKIEJ ORE

Klub Szkół UNICEF

EDUKACJA DWUJĘZYCZNA – POSŁUCHAJ O NAS Aktualności Archiwum