dr Maria Montessori

OGÓLNOPOLSKI KONKURS “Wszczep sobie zdrowie”

HONOROWY PATRONAT:

Ministerstwo Edukacji Narodowej 

WYMAGANIA FORMALNE

 1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas licealnych
 2. Przystąpienie do Konkursu jest dobrowolne
 3. Termin nadsyłania zgłoszeń do 31 października 2019r.
 4. Do I etapu – szkolnego przystępują wszyscy chętni uczniowie ze zgłoszonej szkoły
 5. I etap konkursu odbędzie się 29 listopada 2019r, w zgłoszonych do konkursu szkołach.
 6. Wszystkie etapy konkursu polegają na napisaniu testów składających się z pytań jednokrotnego wyboru.

Etap I test z 30 pytań, etap II test z 30 pytań, etap III test z 30 pytań

 1. Do dnia 20 grudnia 2019r należy nadesłać sprawozdanie z I etapu na adres mailowy taki sam jak w zgłoszeniu do konkursu.
 2. Do drugiego etapu – półfinału, przeprowadzanego na terenie zgłoszonej szkoły, przechodzą uczniowie z danej szkoły, którzy uzyskali z testu minimum 50% poprawnych odpowiedzi.
 3. II etap – półfinał odbędzie się 20 marca 2020r w zgłoszonej szkole.
 4. Do drugiego etapu – półfinału test zostanie przesłany na adres mailowy zgłoszonej szkoły do dnia 12 marca 2020r
 5. Do 25 marca 2020 r należy przesłać rozwiązane przez uczniów testy z II etapu z dopiskiem „Konkurs Wszczep sobie zdrowie”. Liczy się data stempla pocztowego.
 6. III etap – finał odbędzie się w maju 2020r.
 7. O kolejności przyznawanych miejsc decyduje liczba punktów uzyskanych z testu oraz części praktycznej. Ocena jury jest ostateczna.
 8. Tytuł laureata otrzymuje pięciu najlepszych uczniów z całej Polski, pozostali uczniowie uzyskują tytuł finalisty.

Wszystkie etapy

Literatura obowiązkowa

 1. Podręcznik biologii do liceum ogólnokształcącego dopuszczone do użytku przez MEN
 2. Informacje ze strony SANEPID http://www.wsse.katowice.pl/
 3. Biologia – Solomon, Berg, Martin, Villee, 2000r

LITERATURA Uzupełniająca

 1. Kadłubowski R., Kurnatowska A. (red.) 1999. Zarys parazytologii lekarskiej. PZWL,
 2. Solarz K. 2005. Alergogenne roztocze występujące w kurzu domowym. W: Majkowska
 3. Wojciechowska [red.] Alergia na roztocze. Oficyna Wydawnicza Mediton, Łódź: 40- 50.
 4. Solarz K. 2011. Roztocze kurzowe. W: Błaszak Cz. [red.] Zoologia, Tom 2, Część 1 Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa: 228-232.
 5. Olszański R., Morawiec B., Dąbrowiecki Z., Korzeniewski K. 2007. Zarys medycyny tropikalnej, Wojskowy Instytut Medyczny, Gdynia.
 6. Pawłowski Z. S., Stefaniak J. (red.): Parazytologia kliniczna w ujęciu Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2004.
 7. Skotarczak B. (red.) 2006. Biologia molekularna patogenów przenoszonych przez Wyd. Lek. PZWL, Warszawa.
 8. Dziubek Z. (red.) 1996. Choroby zakaźne i pasożytnicze. PZWL, Warszawa.
 9. Dziubek Z., Żarnowska-Prymek 1999. Choroby pasożytnicze człowieka. PZWL, Warszawa.
 10. Materiały ze strony: http://zakladsum.edu.pl/index.php/wykazpreparat w/15/artykul/24/art
 11. Materiały ze strony: http://zakladsum.edu.pl/index.php/wykazpreparatw/15/artykul/25/art
 12. Materiały ze strony: http://zakladsum.edu.pl/index.php/wykazpreparatw/15/artykul/26/art
 13. Materiały ze strony: http://zakladsum.edu.pl/index.php/wykazpreparatw/15/artykul/27/art
 14. Materiały ze strony: http://zakladsum.edu.pl/index.php/wykazpreparatw/15/artykul/28/art
 15. Materiały ze strony: http://zaklad-parazytologii.sum.edu.pl/index.php/wykaz-preparatw/15/artykul/29/art

KOORDYNATOR: prof. Dorota Kwiatek

PATRONAT NAUKOWY MEDYCYNA – FILOLOGIA ANGIELSKAPATRONAT NAUKOWYCAMBRIDGE INTERNATIONAL SCHOOLPROGRAM DWUJĘZYCZNY DLA LICEÓW SEKCJI POLSKO ANGIELSKIEJ ORE

Klub Szkół UNICEF

EDUKACJA DWUJĘZYCZNA – POSŁUCHAJ O NAS Aktualności Archiwum