dr Maria Montessori

POSŁUCHAJCIE

POSŁUCHAJCIE

D oskonale przygotowuje do matury rozszerzenia od I klasy!
O biektywnie ocenia uczniów!
B uduje bardzo rodzinną atmosferę!
R adzi jak zaplanować przyszłość!
A ktywizuje do olimpiad konkursów projektów polskich i międzynarodowych!

S tale motywuje do nauki!
Z mierza uniwersyteckim kształceniem!
K ształci w atrakcyjnych kierunkach – program studyjny!
O twiera drzwi na najlepsze studia w Polsce i za granicą!
Ł ączy naukę z warsztatami i wykładami!
A ngażuje się w projekty Ministerstwa Edukacji Narodowej!