dr Maria Montessori

SPORT NAJLEPSZYM DOPALACZEM 19.10.2017 RELACJA

SPORT NAJLEPSZYM DOPALACZEM

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii 2017

prowadzenie działań edukacyjnych w szkołach, obejmujących problematykę narkomanii

Stowarzyszenie Instytut Rozwoju Edukacji i Społeczeństwa Obywatelskiego promuje skutecznie narzędzia rozwiązywania problemów dzieci i młodzieży poprzez realizację programów profilaktycznych dotyczących zachowań ryzykownych.Problemy i zachowania ryzykowne młodzieży oraz konsekwencje zdrowotne, rozwojowe, społeczne i ekonomiczne to wyzwanie dla rodziców, wychowawców,samorządów i całej społeczności lokalnej.W  2015 w ramach projektu ESPAD wg przeprowadzonych badań ankietowych młodzież w wieku 15-18 lat stwierdzono natężenie problemu używania przez młodzież substancji psychoaktywnych. Dlatego w dniu dzisiejszym odbyły się zajęcia sportowe szkół radomskich na obiekcie sportowym przy ul. Sienkiewicza 30.

Szkoła włącza się w realizację się w projekt zadania publicznego: Prowadzenie działań edukacyjnych w szkołach, obejmujących problematykę narkomanii” w zakresie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w okresie 22.05.2017r – 31.12.2017r. w formie wspierania realizacji zadania publicznego przez gminę Miasta Radomia mający na celu wypracowanie wzorów trwałej i skutecznej współpracy w prowadzeniu rozwiązywania problemów dzieci i młodzieży poprzez realizację programów profilaktycznych dotyczących zachowań ryzykownych beneficjentów ze względu na wiek.

II edycja  “Sport Najlepszym Dopalaczem” dla uczniów w wieku 13 – 17 lat oraz ich rodziców z Miasta Radomia

Startujemy 19 października 2017 godzina 10.00 obiekt sportowy ul. Sienkiewicza 30

ZAWALCZMY O PUCHAR!

Składam podziękowania mediom TV Dami, Radiu Rekord i Komendzie Policji za udział w realizacji zadania publicznego finansowanego przez Gminę Miasta Radomia

następny etap SMAK ŻYCIA  warsztaty dla rodziców prowadzi Funkcjonariusz Policji 8 listopada godzina 16.00

PATRONAT NAUKOWY MEDYCYNA – FILOLOGIA ANGIELSKAPATRONAT NAUKOWYCAMBRIDGE INTERNATIONAL SCHOOLPROGRAM DWUJĘZYCZNY DLA LICEÓW SEKCJI POLSKO ANGIELSKIEJ ORE

Klub Szkół UNICEF

EDUKACJA DWUJĘZYCZNA – POSŁUCHAJ O NAS Aktualności Archiwum