dr Maria Montessori

OGÓLNOPOLSKI KONKURS FOTOGRAFICZNY

 

Organizator
Organizatorem konkursu jest Pałac Młodzieży w Koszalinie.

HONOROWY PATRONAT 

Uczestnicy
Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży w wieku do 21 lat.

Opis

Organizatorzy konkursu niezmiennie od 19 lat pragną zachęcić dzieci i młodzież do fotografowania otaczającego nas świata, miejsc, w których żyjemy, zwrócić uwagę na piękno i delikatność przyrody.

Każdy autor może zgłosić do konkursu nie więcej niż 10 zdjęć (format nie mniejszy niż 15 x 21 cm i nie większy niż 30 x 45 cm).

Prace można dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Zdjęcia nagrodzone w poprzedniej edycji konkursu można obejrzeć tutaj.

Nagrody
Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: „od 7 do 15 lat” i  „od 16 do 21 lat”. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe i pieniężne, dyplomy oraz odznaczenia „Za twórczość fotograficzną”, przyznawane przez Fotoklub Rzeczpospolitej Polskiej.

Termin przyjmowania zgłoszeń: 2020-03-16
Osoby chcące wziąć udział prosimy do zgłoszenia się do koordynatorów

KOORDYNATOR: P.Monika Wężyk , P. Michał Tarka

OGÓLNOPOLSKI KONKURS FOTOGRAFICZNY

PATRONAT NAUKOWY MEDYCYNA – FILOLOGIA ANGIELSKAPATRONAT NAUKOWYCAMBRIDGE INTERNATIONAL SCHOOLPROGRAM DWUJĘZYCZNY DLA LICEÓW SEKCJI POLSKO ANGIELSKIEJ ORE

Klub Szkół UNICEF

EDUKACJA DWUJĘZYCZNA – POSŁUCHAJ O NAS Aktualności Archiwum