dr Maria Montessori

Rekrutacja uzupełniająca

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 ze zm.)- Rozdział 6.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U.2019.1737 ze zm.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020.493 ze zm.).

Informacje o terminach postępowania rekrutacyjnego można znaleźć w Harmonogramie rekrutacji ogłoszonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/terminy-rekrutacji-do-szkol

Informacje o szczególnych osiągnięciach, za które można uzyskać dodatkowe punkty w rekrutacji znaleźć można w Wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych – 2021: https://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol/15525,Wykaz-zawodow-wiedzy-artystycznych-i-sportowych-2021-r.html

Opis szkoły

„Montessori” to 15 letnia szkoła z tradycją nauczania języków obcych oraz przede wszystkim przedmiotów ogólnych. To liceum z możliwością wyboru przedmiotów rozszerzonych, kształcenia indywidualnego, edukacji domowej, programu dwujęzycznego lub ogólnego, programu międzynarodowego Cambridge. Panuje tu klimat wzajemnej życzliwości oraz przyjazna oraz rodzinna atmosfera. Uczniowie to młodzież o różnych zainteresowaniach, z bardzo wysoką kulturą osobistą, bardzo otwarta na zdobywanie wiedzy, rozwijanie zainteresowań oraz potrzeby innych. Kadrę nauczycielską tworzy dobrany zespół edukatorów o dużej wiedzy i umiejętnościach, którzy potrafią przekazać je z pasją i troszczą się o wychowanie swoich podopiecznych. W szkole realizowane są innowacje pedagogiczne i liczne projekty w skali od lokalnej do międzynarodowej. Położenie w centrum miasta umożliwia dogodny dojazd.Liceum zjaduje się w siedzibie Stowarzyszenia Instytut Rozwoju Edukacji i Społeczeństawa Obywatelskiego, budynek OLIMP PARK na wprost MDK.

„Montessori” to utytułowana szkoła:

 • Bezpieczna Szkoła- bezpieczny uczeń
 • Szkoła w rankingu Perspektyw od 2018 roku
 • Szkoła Odkrywców Talentów
 • Szkoła Łowców Talentów
 • Szkoła Dobrych Praktyk
 • Lider nauczania dwujęzycznego
 • Dobrze zaPROJEKTowana Szkoła
 • Laureat Konkursy miedzynarowowego w wielojęzyczności MEN
 • Szkoła Pah
  Patronat Naukowy UMCS Lublin,UTH Radom

„Montessori” oferuje uczniom:

 • wewnętrzne i zewnętrzne bezpieczeństwo- monitoring ochrona przed wejściem w przejściu do budynku,
 • bardzo dobre przygotowanie do matury i studiów wyższych,
 • rokrocznie stypendyści Prezesa Rady Ministrów
 • stypendia naukowe
 • bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych,
 • naukę w nowocześnie wyposażonych pracowniach (tablice multimedialne, rzutniki, bogate zaplecze do zajęć laboratoryjnych z fizyki, chemii i biologii),
 • współpracę z instytucjami edukacyjno-kulturalnymi,
 • integracja, wycieczki krajowe i zagraniczne,
 • nowatorskie, aktywne metody nauczania,
 • udział w wielu projektach „Szkoła innowacji nauk przyrodniczych, medycznych, lingwistycznych, humanistycznych, sektora służb mundurowych” wraz z Mazowieckim Szpitalem Specjalistycznym oraz UTH w Radomiu, 
 • English Cambridge;
 • możliwość korzystania z obiadów i Language Cafeteria
 • opiekę psychologiczno-pedagogiczną oraz szpitalną,
 • wolontariat Podaj Dłoń
 • pracownię informatyczną i medyczno – przyrodniczą,
 • zajęcia na basenie w ramach wychowania fizycznego
 • klasy do 18 osób
 • darmowe podręczniki ORE
 • indywidualne podejście do ucznia
 • Radomski Festiwal Nauki
 • dzien patrona dr Maria Montessori dla nas wszyscy są ważni
 • naukowe inspiracje
 • MOBIDZIENNIK ELEKTRONICZNY
 • bardzo dogodna lokalizacja

Absolwentami szkoły są lekarze, ekonomiści, menadżerowie, prawnicy,informatycy orazfilolodzy. Absolwenci nasi studiują w Polsce Azji i Europie

klasa ogólna- uniwersalna
6h – język polski
6h – matematyka
4 h- język angielski
dwa rozszerzenia do wyboru 3h ścieżka przedmiotów dodatkowych 3h zgodne z zainteresowaniem kandydata na formularzu rejestracyjnym Oświatowy System Logowania
klasa dwujęzyczna
6h – jezyk polski
6h- matematyka
8h – język angielski
dwa rozszerzenia do wyboru 3h ścieżka przedmiotów dodatkowych 3h zgodne z zainteresowaniem kandydata na formularzu rejestracyjnym Oświatowy System Logowania
klasa dwujęzyczna z programem międzynarodowym Cambridge
6h- jezyk polski
6h- matematyka
8h-język angielski
dwa rozszerzenia do wyboru 3h ścieżka przedmiotów dodatkowych 3h zgodne z zainteresowaniem kandydata na formularzu rejestracyjnym Oświatowy System Logowania

Ścieżki dostosowano do podjęcia studjów dla przyszłych lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów, dietetyków, farmaceutów, ekologów. Dla humanistów : prawo, prawo i administracja, historia, politologia, stosunki międzynarodowe, europeistyka, psychologia, socjologia, architektura, filologia polska, filozofia, dziennikarstwo, kulturoznawstwo, ekonomia, stosunki międzynarodowe oraz   informatyków, vlogerów,dyplomatów fifofogów języka angielskiego.

PATRONAT NAUKOWY MEDYCYNA – FILOLOGIA ANGIELSKAPATRONAT NAUKOWYCAMBRIDGE INTERNATIONAL SCHOOLPROGRAM DWUJĘZYCZNY DLA LICEÓW SEKCJI POLSKO ANGIELSKIEJ ORE

Klub Szkół UNICEF

EDUKACJA DWUJĘZYCZNA – POSŁUCHAJ O NAS Aktualności Archiwum