dr Maria Montessori

STYCZEŃ-LUTY

8.01 – WYSTAWIENIE OCEN ŚRÓDROCZNYCH
7.01 – ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
16.01 – ZAKOŃCZENIE I SEMESTRU
17.01 – 1.02.2015 – FERIE ZIMOWE
2.02.2015 – ROZPOCZĘCIE II SMESTRU (ZMIANA PLANU)

PATRONAT NAUKOWY MEDYCYNA – FILOLOGIA ANGIELSKAPATRONAT NAUKOWYCAMBRIDGE INTERNATIONAL SCHOOLPROGRAM DWUJĘZYCZNY DLA LICEÓW SEKCJI POLSKO ANGIELSKIEJ ORE

Klub Szkół UNICEF

EDUKACJA DWUJĘZYCZNA – POSŁUCHAJ O NAS Aktualności Archiwum