dr Maria Montessori

Szkolny Konkurs Ortograficzny 24.04.2019r.

24.04.2019r. Odbędzie się Szkolny Konkurs Ortograficzny dla uczniów Liceum.

Finał wyłoni Mistrza Ortografii.

Przewidziano nagrodę rzeczową. Zwycięzca otrzyma ocenę z aktywności z języka polskiego

Udział w konkursie jest jednocześnie zgodą na warunki regulaminu, przetwarzanie danych osobowych, wykorzystanie wizerunku uczestnika na potrzeby organizacji  i promocji konkursu.

REGULAMIN SZKOLNEGO  KONKURSU  ORTOGRAFICZNEGO

Organizator konkursu:

Szkoła Dwujęzyczna im. Marii Montessori w Radomiu

Dwujęzyczne Liceum Montessori

Adresaci konkursu:

Uczniowie Dwujęzycznego Liceum Montessori

Cele konkursu:

  • poznawanie i rozumienie podstawowych zasad funkcjonowania języka,

  • podniesienie poziomu kompetencji ortograficznych uczniów,

  • motywowanie uczniów do samodzielnego pogłębiania wiedzy z zakresu poprawności językowej,

  • popularyzacja konkursu jako jednej z form rozwijania zainteresowań i uzdolnień,

  • integracja społeczności szkolnej.

Przebieg konkursu

Kompetencje ortograficzne uczestników będą sprawdzane w formie dyktanda.

Nad regulaminowym przebiegiem Konkursu będzie czuwała komisja konkursowa.

Skład komisji konkursowej: dyrektor, nauczyciel języka polskiego, przedstawiciel Rady Pedagogicznej.

Prace konkursowe sprawdzone zostaną przez nauczycieli języka polskiego, a wyniki przekazane komisji.

Sposób sprawdzania prac

  • błędy ortograficzne pierwszego stopnia: ó-u, ż-rz, h-ch, wielka i mała litera, „nie” z czasownikami, przymiotnikami, rzeczownikami;

  • błędy ortograficzne drugiego stopnia: zmiękczenia, pisownia zakończeń ą, ę, głoski dźwięczne i bezdźwięczne, przestawianie i opuszczanie liter;

  • dwa błędy drugiego stopnia traktujemy jako jeden błąd ortograficzny;

  • opuszczenie całego wyrazu traktujemy jak błąd ortograficzny pierwszego stopnia,

  • przecinki i kropki dyktujemy, a ich braku nie uznajemy za błąd.

Termin konkursu

Konkurs odbędzie się 24 kwietnia 2019r.

Koordynator konkursu: Jolanta Olas

 

 

PATRONAT NAUKOWY MEDYCYNA – FILOLOGIA ANGIELSKAPATRONAT NAUKOWYCAMBRIDGE INTERNATIONAL SCHOOLPROGRAM DWUJĘZYCZNY DLA LICEÓW SEKCJI POLSKO ANGIELSKIEJ ORE

Klub Szkół UNICEF

EDUKACJA DWUJĘZYCZNA – POSŁUCHAJ O NAS Aktualności Archiwum