dr Maria Montessori

SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI 25.04.2019r.

Zapraszamy uczniów Dwujęzycznego Liceum Montessori do wzięcia udziału w konkursie Recytatorskim

 

Cele konkursu:

 • popularyzowanie poezji twórców dwudziestolecia międzywojennego: Kazimiery  Iłłakowiczówny i Bolesława Leśmiana,

 • rozwijanie wrażliwości na słowo poetyckie,

 • odkrywanie i rozwijanie uzdolnień artystycznych młodzieży,

 • doskonalenie umiejętności recytatorskich,

 • popularyzacja konkursu jako jednej z form rozwijania zainteresowań i uzdolnień,

 • integracja społeczności szkolnej.

 Regulamin konkursu recytatorskiego:

 1. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie do 24 kwietnia 2019 r. w sekretariacie szkoły deklaracji przystąpienia do konkursu (karta zgłoszenia do pobrania) .

 2. Konkurs odbędzie się w budynku szkoły 25 kwietnia 2019r..

 3. Kolejność wystąpień ustali organizator.

 4. Uczestnicy konkursu recytują wybrane wiersze Kazimiery Iłłakowiczówny i Bolesława Leśmiana.

 5. Uczestników konkursu będzie oceniało jury w składzie: dyrektor, nauczyciel języka polskiego, przedstawiciel Rady Pedagogicznej.

 6. Nagrody otrzymają laureaci pierwszego miejsca, dyplomy -wyróżnieni, podziękowania za udział wszyscy uczestnicy. Zwycięzcy otrzymają ocenę z aktywności z języka polskiego.

 7. Udział w konkursie jest jednocześnie zgodą na warunki regulaminu, przetwarzanie danych osobowych, wykorzystanie wizerunku uczestnika na potrzeby organizacji i promocji konkursu.

Koordynator konkursu: Jolanta Olas

 

PATRONAT NAUKOWY MEDYCYNA – FILOLOGIA ANGIELSKAPATRONAT NAUKOWYCAMBRIDGE INTERNATIONAL SCHOOLPROGRAM DWUJĘZYCZNY DLA LICEÓW SEKCJI POLSKO ANGIELSKIEJ ORE

Klub Szkół UNICEF

EDUKACJA DWUJĘZYCZNA – POSŁUCHAJ O NAS Aktualności Archiwum