dr Maria Montessori

Europejski Dzień Języków Obcych 2020

25 września, po raz dziewiąty, świętowaliśmy  Europejski Dzień Języków. W tym roku w trakcie warsztatów językowych, artystyczno-wokalnych i plastycznych prym wodziły: angielski , hiszpański i rosyjski. W trakcie wydarzenia uczniowie uczestniczyli w wykładzie otwartym, który wygłoszony został w języku angielskim . Prezentacja tańców hiszpańskich poprzedzona była opowiadaniem (w języku hiszpańskim) o pochodzeniu, nazwach i znaczeniu  choreografii w tańcach hiszpańskich.

W trakcie pracy w grupach uczniowie tworzyli projekt językowo-artystyczny, który miał odpowiedzieć na pytanie: Co to znaczy być obywatelem świata? Po wykonaniu pracy, każda grupa prezentowała swoją wizję bycia obywatelem świata posługując się językiem angielskim.

Było też karaoke po hiszpańsku i angielsku.

Klasy licealne wspólnie z klasami 4-8 uczestniczyły w wydarzeniu.

Wszystkim uczestnikom Europejskiego Dnia Języków, serdecznie dziękujemy!

Zapraszamy do galerii:

PATRONAT NAUKOWY MEDYCYNA – FILOLOGIA ANGIELSKAPATRONAT NAUKOWYCAMBRIDGE INTERNATIONAL SCHOOLPROGRAM DWUJĘZYCZNY DLA LICEÓW SEKCJI POLSKO ANGIELSKIEJ ORE

Klub Szkół UNICEF

EDUKACJA DWUJĘZYCZNA – POSŁUCHAJ O NAS Aktualności Archiwum