dr Maria Montessori

MATURA NA 100% OKE-WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO 2019

Drodzy Maturzyści potwierdzenia egzaminu maturalnego osobiście należy odebrać o 13.30

Średnie wyniki procentowe egzaminu maturalnego 2019

poziom podstawowy:

Przedmiot

Ogólnokształcące Liceum Językowe
z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Marii Montessori

Miasto
Radom
Województwo
mazowieckie

średnia krajowa

język polski

65 51 53 55

matematyka

57 58 61

64

język angielski 96 70 75

78

 

Najwyższy wynik uczniów:

język polski      100%
matematyka     96%
język angielski podstawa   100%
język angielski rozszerzenie   100%
język niemiecki rozszerzony 98%
język polski rozszerzony       64%
geografia nauczana dwujęzyczny 70%
język angielski dwujęzyczny 94 %

Średnia klasie maturalnej:

EGZAMIN USTNY:

język polski – 67%
język angielski 84%

EGZAMIN PISEMNY

język polski  69%
matematyka 60%
język angielski 100%

Nominacja do Stypendium Prezesa Rady Ministrów  Julia Tysiak  – wynik w nauce 5,36

GRATULUJEMY

PATRONAT NAUKOWY MEDYCYNA – FILOLOGIA ANGIELSKAPATRONAT NAUKOWYCAMBRIDGE INTERNATIONAL SCHOOLPROGRAM DWUJĘZYCZNY DLA LICEÓW SEKCJI POLSKO ANGIELSKIEJ ORE

Klub Szkół UNICEF

EDUKACJA DWUJĘZYCZNA – POSŁUCHAJ O NAS Aktualności Archiwum