dr Maria Montessori

Wyjazd na UMCS – patronat naukowy Instytut Anglistyki w Lublinie

‏Nasi uczniowie klas I i II liceum uczestniczyli w warsztatach językowo – kulturalnych prowadzonych przez studentów Koła Naukowego Anglistów UMCS Partnerski uniwersytet zorganizował również dla naszych uczniów zajęcia w Centrum Brytyjskim UMCS, gdzie młodzież wdrożyła się w tajniki korzystania ze słowników i dowiedziała się jak korzystać z anglojęzycznych źródeł, którymi może poszczycić się ta instytucja.

PATRONAT NAUKOWY MEDYCYNA – FILOLOGIA ANGIELSKAPATRONAT NAUKOWYCAMBRIDGE INTERNATIONAL SCHOOLPROGRAM DWUJĘZYCZNY DLA LICEÓW SEKCJI POLSKO ANGIELSKIEJ ORE

Klub Szkół UNICEF

EDUKACJA DWUJĘZYCZNA – POSŁUCHAJ O NAS Aktualności Archiwum