dr Maria Montessori

Ważna informacja dotycząca kontaktu z rodzicami i instytucjami!

Wszystkie formy porozumiewania się z rodzicami ucznia, instytucjami współpracującymi, przez wychowawców i Pedagoga Szkolnego, Pedagoga Specjalnego z dniem 17.02.2024 stosuje się w formie:

przez sekretariat szkoły, pod nr tel.: 735 76 76 76

w przypadku Instytucji: Sąd, Policja, MOPS – kontakt stosuje się w porozumieniu z Pedagogiem Szkolnym przez  Dyrektora Szkoły

pozostałe w formie tylko pisemnej 

PATRONAT NAUKOWY MEDYCYNA – FILOLOGIA ANGIELSKAPATRONAT NAUKOWYCAMBRIDGE INTERNATIONAL SCHOOLPROGRAM DWUJĘZYCZNY DLA LICEÓW SEKCJI POLSKO ANGIELSKIEJ ORE

Klub Szkół UNICEF

EDUKACJA DWUJĘZYCZNA – POSŁUCHAJ O NAS Aktualności Archiwum