OGÓLNOKSZTAŁCĄCE LICEUM JĘZYKOWE

BILINGUAL INTERNATIONAL HIGH SCHOOL
Go to WIELKA BRYTANIA

WIELKA BRYTANIA

Go to BRUKSELA

BRUKSELA

STOWARZYSZENIE IREiSO

EDUKACJA DWUJĘZYCZNA ANGIELSKA W GRUPIE BIOLOGICZNO-CHEMICZNEJ, HUMANISTYCZNO-PRAWNEJ,POLICYJNEJ,LINGWISTYCZNEJ - MATURA POLSKA I DWUJĘZYCZNA - EDUKACJA BRYTYJSKA INTERNATIONAL PROGRAMME IBO. P A T R O N A T UMCS w Lublinie Instytut Filologi Angielskiej; UTH w Radomiu - wydział Filologia Angielska - Lekarski KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI -KLASA POLICYJNA specjalizacja prewencyjno-profilaktyczna

SZKOŁA OTWARTEGO MYŚLENIA

SZKOŁA DWUJĘZYCZNA MONTESSORI
SWOBODA WYBORU

SZKOŁA DWUJĘZYCZNA Bilingual International High School oferuje różnorodne możliwości edukacyjne, które są dostępne dla wszystkich wielojęzycznych i wielokulturowych uczących się.Różnorodność kulturowa i językowa uczniów, której służymy jest jednym z naszych największych atutów. Staramy się tworzyć środowiska nauczania wysokiej jakości, które szanują, odzwierciedlają i przyjmują różnorodność. Misja: Jesteśmy oddani absolwentom studentów, którzy zdobyli znajomość językową i kulturową, umiejętności i postawy niezbędne do osiągnięcia znaczących celów związanych z karierą, edukacją, obywatelstwem i osobistością, które wzbogacą nasze społeczeństwo. Wizja: Program edukacji dwujęzycznej / wielokulturowej obiecuje pomóc poprawić relacje międzyludzkie w naszej społeczności i przyczynić się do wzajemnego szacunku i twórczego społeczeństwa, zapewniając: Spójne, wysokiej jakości programowanie Strategie nauczania oparte na badaniach naukowych Wspólna odpowiedzialność za naukę uczniów Potwierdzenie i rozwój zasobów ucznia, rodziny i społeczności

  • Poczucie bezpieczeństwa zapewniamy poprzez konsekwentne wcielanie w życie norm, reguł i zasad współżycia społecznego oraz stosując odpowiednie procedury w sytuacjach kryzysowych. Pomocny w tym działaniu jest również monitoring - wokół szkoły i na jej terenie rozmieszczone zostały 20 kamer.

  • International Programme for High School , Stypendyści Prezesa Rady Ministrów,Projekty krajowe i międzynarodowe. tutoring personalny

  • Matura polska,dwujęzyczna ,międzynarodowa, projekt pedagogiczny,dyplomacja,Cambridge egzaminy FCE CAE jako jedyni w Radomiu i regionie posiadamy Cambridge English Language Assessment- Exam Centre .Celem nauczania naszym jest wzrost umiejętności określonych w standardach egzaminacyjnych z j. polskiego,matematyki, j.angielskiego dwujęzycznego, geografii-histori-biologi dwujęzycznej, przyczyniających się do wzrostu wyniku egzaminu maturalnego z tego przedmiotu, a w konsekwencji wzrost motywacji do kontynuacji kształcenia wśród uczniów uczęszczających do Liceum Dwujęzycznego im. Marii Montessori

  • humanistyczno-prawna biologiczno-chemiczna -wydział lekarski UTH dyplomatyczno-konsularna pedagogiczno-psychologiczna; klasa policyjna specjalizacja: prewencyjno-profilaktyczna z przygotowaniem prawnym

AKCJA EDUKACJA

ATUTY SZKOŁY

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE
Wszechstronny rozwój zainteresowań naszych uczniów i możliwość odnalezienia się przez nich na rynku pracy zapewniamy przez dowolny wybór przedmiotów rozszerzonych. Przedmioty rozszerzone można wybierać niezależnie od wyboru klasy, zgodnie z deklaracją składaną podczas rekrutacji.
PRZEDMIOTY UZUPEŁNIAJĄCE
Realizujemy ciekawe i przydatne w późniejszym życiu zawodowym przedmioty uzupełniające; np. promocję zdrowia, podstawy socjoterapii, elementy wiedzy o gospodarce światowej, podstawy marketingu, edukację filmową.
METODY NAUCZANIA
Nauczyciele prowadząc zajęcia propagują aktywne metody nauczania. Lekcje prowadzone są w sposób nowoczesny, z wykorzystaniem zasobów internetu, multimediów, filmów, itp. Każda sala wyposażona jest w komputer z dostępem do internetu, rzutnik i ekran, głośniki.
LANGUAGE
Języków obcych nauczamy na bardzo wysokim poziomie. Nauka języków odbywa się w grupach międzyoddziałowych o różnym stopniu zaawansowania. Do wyboru proponujemy języki: hiszpański, włoski, niemiecki, francuski. SZKOŁĘ DWUJĘZYCZNĄ PROWADZIMY OD 2008 ROKU W SEKCJI POLSKO-ANGIELSKIEJ.Laureat European Language Label dla nowatorskich inicjatyw nauczania języków obcych przyznany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i FRSE – wymiar europejski
METODA PROJEKTU
Często pracujemy metodą projektów, rozwijając w ten sposób kompetencje społeczne naszych uczniów. Edukacyjne projekty zazwyczaj dotyczą spraw związanych z wyborem kierunku przyszłego kształcenia i zawodu, co pozwala uczniom w przyszłości osiągnąć sukces na rynku pracy.
DORADZTWO ZAWODOWE
W kompetencje niezbędne na dzisiejszym rynku pracy uczniowie są wyposażani głównie na godzinach wychowawczych i podczas zajęć z doradztwa zawodowego. JOBenter Centrum Doradztwa Zawodowego – bogato wyposażone w filmy, materiały, testy – dostarcza wiedzy o otaczającym świecie i przygotowuje do życia w globalnym społeczeństwie.
TUTORING
Tutor Personalny otacza opieką wszystkich potrzebujących. Uczniów traktujemy podmiotowo – nikt nie jest u nas anonimowy.
PROJEKTY MIĘDZYNARODOWE I OGÓLNOPOLSKIE
Uczniowie mają okazję zapoznać się z dziedzictwem kulturowym Europy uczestnicząc w wycieczkach zagranicznych oraz wymianie międzynarodowej z Hiszpanią, Belgią,Wielką Brytanią, Francją.
WOLONTARIAT “PODAJ DŁOŃ”
Propagujemy wśród uczniów ideę wolontariatu. Młodzież bardzo licznie bierze udział w akcjach charytatywnych organizowanych m.in. przez WOŚP, Bank Żywności, Szlachetną Paczkę,
KLUB SPINKA- świetlica Montessori
Szkoła to nie tylko nauka – to także chwila relaksu pomiędzy lekcjami. Młodzież może odpocząć na przerwie słuchając ulubionej muzyki albo nie chcesz w domu się uczyć zostań do 17.30 i skorzystaj z pomocy nauczyciela. To działa u nas od 8 lat.Konsultacje uzgadniacie z tutorem personalnym

COACHING

Nauczać i motywować można jedynie z pomocą doskonałej kadry dydaktycznej. Nasi uczniowie mają do dyspozycji najlepszych nauczycieli, specjalistów i pasjonatów w swoich dziedzinach.

dyrektor szkoły

ANNA MACIEJEWSKA

WIECEDYREKTOR DS DYDAKTYCZNYCH

AGNIESZKA STĘPIEŃ

DYREKTOR DS ADMINISTRACYJNO-FINANSOWYCH

JERZY CYBULA

PASJE-TALENTY-PRZYGODY ŻYCIOWE

KACPER OTRZYMAŁ WYJAZD DO BRUKSELI 16 CZERWCA 2017 ZAPRASZA EUROPOSEŁ ZBIGNIEW KUŹMIUK

DROGA KARIERY UCZNIA ZACZYNA SIĘ OD WYBORU SZKOŁY...

aktualne informacje

klasa dwujęzyczna angielska