PRZERWA WAKACYJNA 01- 21 SIERPNIA SEKRETARIAT CZYNNY 8.30-13.30

international partner school® SZKOŁA DWUJĘZYCZNA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE LICEUM JĘZYKOWE IM. MARII MONTESSORI

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA DWUJĘZYCZNOŚĆ
Go to BELGIA

BELGIA

Antwerp British School

Go to WIELKA BRYTANIA

WIELKA BRYTANIA

Go to BRUKSELA

BRUKSELA

STOWARZYSZENIE IREiSO

EDUKACJA DWUJĘZYCZNA ANGIELSKA W GRUPIE BIOLOGICZNO-CHEMICZNEJ, HUMANISTYCZNO-PRAWNEJ,POLICYJNEJ,LINGWISTYCZNEJ - MATURA POLSKA I DWUJĘZYCZNA - EDUKACJA BRYTYJSKA INTERNATIONAL PROGRAMME IBO. P A T R O N A T UMCS w Lublinie Instytut Filologi Angielskiej; UTH w Radomiu - wydział Filologia Angielska - Lekarski KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI -KLASA POLICYJNA specjalizacja prewencyjno-profilaktyczna

SZKOŁA OTWARTEGO MYŚLENIA

SZKOŁA DWUJĘZYCZNA Bilingual International High School oferuje różnorodne możliwości edukacyjne, które są dostępne dla wszystkich wielojęzycznych i wielokulturowych uczących się.Różnorodność kulturowa i językowa uczniów, której służymy jest jednym z naszych największych atutów. Staramy się tworzyć środowiska nauczania wysokiej jakości, które szanują, odzwierciedlają i przyjmują różnorodność. Misja: Jesteśmy oddani absolwentom studentów, którzy zdobyli znajomość językową i kulturową, umiejętności i postawy niezbędne do osiągnięcia znaczących celów związanych z karierą, edukacją, obywatelstwem i osobistością, które wzbogacą nasze społeczeństwo. Wizja: Program edukacji dwujęzycznej / wielokulturowej obiecuje pomóc poprawić relacje międzyludzkie w naszej społeczności i przyczynić się do wzajemnego szacunku i twórczego społeczeństwa, zapewniając: Spójne, wysokiej jakości programowanie Strategie nauczania oparte na badaniach naukowych Wspólna odpowiedzialność za naukę uczniów Potwierdzenie i rozwój zasobów ucznia, rodziny i społeczności

  • Poczucie bezpieczeństwa zapewniamy poprzez konsekwentne wcielanie w życie norm, reguł i zasad współżycia społecznego oraz stosując odpowiednie procedury w sytuacjach kryzysowych. Pomocny w tym działaniu jest również monitoring - wokół szkoły i na jej terenie rozmieszczone zostały 20 kamer.

  • International Programme for High School , Stypendyści Prezesa Rady Ministrów,Projekty krajowe i międzynarodowe. tutoring personalny

  • Matura polska,dwujęzyczna ,międzynarodowa, projekt pedagogiczny,dyplomacja,Cambridge egzaminy FCE CAE jako jedyni w Radomiu i regionie posiadamy Cambridge English Language Assessment- Exam Centre .Celem nauczania naszym jest wzrost umiejętności określonych w standardach egzaminacyjnych z j. polskiego,matematyki, j.angielskiego dwujęzycznego, geografii-histori-biologi dwujęzycznej, przyczyniających się do wzrostu wyniku egzaminu maturalnego z tego przedmiotu, a w konsekwencji wzrost motywacji do kontynuacji kształcenia wśród uczniów uczęszczających do Liceum Dwujęzycznego im. Marii Montessori

  • humanistyczno-prawna biologiczno-chemiczna -wydział lekarski UTH dyplomatyczno-konsularna pedagogiczno-psychologiczna; klasa policyjna specjalizacja: prewencyjno-profilaktyczna z przygotowaniem prawnym

AKCJA EDUKACJA

ATUTY SZKOŁY

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE
Wszechstronny rozwój zainteresowań naszych uczniów i możliwość odnalezienia się przez nich na rynku pracy zapewniamy przez dowolny wybór przedmiotów rozszerzonych. Przedmioty rozszerzone można wybierać niezależnie od wyboru klasy, zgodnie z deklaracją składaną podczas rekrutacji.
PRZEDMIOTY UZUPEŁNIAJĄCE
Realizujemy ciekawe i przydatne w późniejszym życiu zawodowym przedmioty uzupełniające; np. promocję zdrowia, podstawy socjoterapii, elementy wiedzy o gospodarce światowej, podstawy marketingu, edukację filmową.
METODY NAUCZANIA
Nauczyciele prowadząc zajęcia propagują aktywne metody nauczania. Lekcje prowadzone są w sposób nowoczesny, z wykorzystaniem zasobów internetu, multimediów, filmów, itp. Każda sala wyposażona jest w komputer z dostępem do internetu, rzutnik i ekran, głośniki.
LANGUAGE
Języków obcych nauczamy na bardzo wysokim poziomie. Nauka języków odbywa się w grupach międzyoddziałowych o różnym stopniu zaawansowania. Do wyboru proponujemy języki: hiszpański, włoski, niemiecki, francuski. SZKOŁĘ DWUJĘZYCZNĄ PROWADZIMY OD 2008 ROKU W SEKCJI POLSKO-ANGIELSKIEJ.Laureat European Language Label dla nowatorskich inicjatyw nauczania języków obcych przyznany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i FRSE – wymiar europejski
METODA PROJEKTU
Często pracujemy metodą projektów, rozwijając w ten sposób kompetencje społeczne naszych uczniów. Edukacyjne projekty zazwyczaj dotyczą spraw związanych z wyborem kierunku przyszłego kształcenia i zawodu, co pozwala uczniom w przyszłości osiągnąć sukces na rynku pracy.
DORADZTWO ZAWODOWE
W kompetencje niezbędne na dzisiejszym rynku pracy uczniowie są wyposażani głównie na godzinach wychowawczych i podczas zajęć z doradztwa zawodowego. JOBenter Centrum Doradztwa Zawodowego – bogato wyposażone w filmy, materiały, testy – dostarcza wiedzy o otaczającym świecie i przygotowuje do życia w globalnym społeczeństwie.
TUTORING
Tutor Personalny otacza opieką wszystkich potrzebujących. Uczniów traktujemy podmiotowo – nikt nie jest u nas anonimowy.
PROJEKTY MIĘDZYNARODOWE I OGÓLNOPOLSKIE
Uczniowie mają okazję zapoznać się z dziedzictwem kulturowym Europy uczestnicząc w wycieczkach zagranicznych oraz wymianie międzynarodowej z Hiszpanią, Belgią,Wielką Brytanią, Francją.
WOLONTARIAT “PODAJ DŁOŃ”
Propagujemy wśród uczniów ideę wolontariatu. Młodzież bardzo licznie bierze udział w akcjach charytatywnych organizowanych m.in. przez WOŚP, Bank Żywności, Szlachetną Paczkę,
KLUB SPINKA- świetlica Montessori
Szkoła to nie tylko nauka – to także chwila relaksu pomiędzy lekcjami. Młodzież może odpocząć na przerwie słuchając ulubionej muzyki albo nie chcesz w domu się uczyć zostań do 17.30 i skorzystaj z pomocy nauczyciela. To działa u nas od 8 lat.Konsultacje uzgadniacie z tutorem personalnym

COACHING

Nauczać i motywować można jedynie z pomocą doskonałej kadry dydaktycznej. Nasi uczniowie mają do dyspozycji najlepszych nauczycieli, specjalistów i pasjonatów w swoich dziedzinach.

dyrektor szkoły

ANNA MACIEJEWSKA

WIECEDYREKTOR DS DYDAKTYCZNYCH

AGNIESZKA STĘPIEŃ

DYREKTOR DS ADMINISTRACYJNO-FINANSOWYCH

JERZY CYBULA

PASJE-TALENTY-PRZYGODY ŻYCIOWE

KACPER OTRZYMAŁ WYJAZD DO BRUKSELI 16 CZERWCA 2017 ZAPRASZA EUROPOSEŁ ZBIGNIEW KUŹMIUK

DROGA KARIERY UCZNIA ZACZYNA SIĘ OD WYBORU SZKOŁY...

aktualne informacje

klasa dwujęzyczna angielska