dr Maria Montessori

Projekt edukacyjno-profilaktyczny: Odpowiedzialność prawna osób nieletnich


Dzisiejsze spotkanie z kuratorami w ramach naszego projektu edukacyjno-profilaktycznego na temat “Odpowiedzialności prawnej osób nieletnich” było niezwykle pouczające i inspirujące. W trakcie dyskusji poruszono wiele istotnych kwestii związanych z prawami i obowiązkami młodzieży w kontekście prawa. Kuratorzy dzielili się swoim doświadczeniem z pracy z nieletnimi oraz przedstawili realne przypadki, które pozwoliły nam lepiej zrozumieć skomplikowane aspekty odpowiedzialności prawnej w tej grupie wiekowej.

Ważnym punktem było omówienie działań profilaktycznych, które mogą pomóc w zapobieganiu nieprawidłowym zachowaniom nieletnich i edukowaniu ich na temat konsekwencji prawnych.

Dziękujemy kuratorom za ich cenne wkłady i zaangażowanie.

PATRONAT NAUKOWY MEDYCYNA – FILOLOGIA ANGIELSKAPATRONAT NAUKOWYCAMBRIDGE INTERNATIONAL SCHOOLPROGRAM DWUJĘZYCZNY DLA LICEÓW SEKCJI POLSKO ANGIELSKIEJ ORE

Klub Szkół UNICEF

EDUKACJA DWUJĘZYCZNA – POSŁUCHAJ O NAS Aktualności Archiwum