1. Zawody I stopnia – szkolne
11 października 2019 r. szkoła dokona zgłoszenia
7 listopada 2019 r. o godz. 9.00 uczniowie piszą pracę pisemną (test)
19 listopada 2019 r. nauczyciele przesyłają sprawdzone przez siebie prace, które uzyskały co najmniej 30 punktów, do właściwego KOMITETU OKRĘGOWEGO wraz z protokołem egzaminu celem weryfikacji.
12 grudnia 2019- roku, na stronie WWW Olimpiady, zostanie ogłoszona decyzja Komitetu Głównego o ilości punktów dopuszczających ucznia do etapu okręgowego olimpiady.
2. Zawody II stopnia – okręgowe
w dniu 10 stycznia 2020 roku odbędzie się część pisemna zawodów II stopnia. Uczniowie dopuszczeni do części ustnej będą zdawali w poszczególnych okręgach w terminie od 10 stycznia do 15 lutego 2020 roku. O zakwalifikowaniu, miejscu i terminie egzaminu ustnego uczniowie zostaną poinformowani przez poszczególne Komitety Okręgowe.
3. Zawody III stopnia – ogólnopolskie
zawody centralne odbędą się w dniach 15-16 kwietnia 2019 r.
koordynator – prof. Marzena Wojciechowska