dr Maria Montessori

WYMIANA MIĘDZYNARODOWA CAMBRIDGE-LONDON 8-12.10.2018R

Rozpoczęliśmy realizację projektu  ECO COOPERATION , przygotowaliśmy działania związane ekologicznym życiem. W projekt włączyli się nauczyciele, rodzice a przede wszystkim uczniowie.Wszyscy zaangażowani byli  w jak najlepszy wynik. Działaliśmy i z wielkim zaangażowaniem  prezentowaliśmy szkołę i nasze miasto na terenie Wielkiej Brytanii, Cambridge – London. Wizyta na Uniwersytecie w Cambridge była owocna. Uczniowie zapoznali się z możliwością studiowania i uczestniczyli w zajęciach języka angielskiego. Podziękowania składamy dr Markowi  za przyjęcie naszej szkoły i umożliwienie nam uczestnictwa w zajęciach oraz  rozmowy ze studentami. Nasi absolwenci studiują w Londynie, Norwegii , Kalifornii.

Partner International Primary School of Montessori – Uniwersytet – Cambridge- Primary School – London

PATRONAT NAUKOWY MEDYCYNA – FILOLOGIA ANGIELSKAPATRONAT NAUKOWYCAMBRIDGE INTERNATIONAL SCHOOLPROGRAM DWUJĘZYCZNY DLA LICEÓW SEKCJI POLSKO ANGIELSKIEJ ORE

Klub Szkół UNICEF

EDUKACJA DWUJĘZYCZNA – POSŁUCHAJ O NAS Aktualności Archiwum