dr Maria Montessori

ZŁOTY CERTYFIKAT – PLACÓWKA OŚWIATOWA 2016

Za wyniki matury dwujęzycznej , realizację edukacji dwujęzycznej w sekcji polsko-angielskiej  w roku 2016 w Ogólnopolskim Programie Placówka Oświatowa –  Szkoła Partnerstwa Międzynarodowego Ogólnokształcące Liceum Językowe z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Unii Europejskiej.

“Nagrodzona placówka oświatowa  roku wyróżnia się zaangażowaniem w pracę dydaktyczną, wdrażaniem najlepszych praktyk edukacyjnych oraz promowaniem przyjaznej kultury organizacyjnej. Szkoła ta oferuje atrakcyjne programy edukacyjne, realizowane w atmosferze przyjaznej i otwartej na potrzeby podopiecznych. Wierzymy, że otrzymany Złoty Certyfikat Placówki Oświatowej 2016 pozytywnie wpłynie na zwiększenie Państwa konkurencyjności na rynku edukacyjnym oraz motywację do dalszej pracy”

PATRONAT NAUKOWY MEDYCYNA – FILOLOGIA ANGIELSKAPATRONAT NAUKOWYCAMBRIDGE INTERNATIONAL SCHOOLPROGRAM DWUJĘZYCZNY DLA LICEÓW SEKCJI POLSKO ANGIELSKIEJ ORE

Klub Szkół UNICEF

EDUKACJA DWUJĘZYCZNA – POSŁUCHAJ O NAS Aktualności Archiwum