dr Maria Montessori

INFORMACJA DOTYCZĄCA PROGRAMU MIĘDZYNARODOWEGO

Zebranie dotyczące International Programme odbędzie się w środę 19 września godzina 16.00
Spotkanie poprowadzi koordynator Cambridge sala nr 3

University of Cambridge International Examinations jest największym na świecie dostawcą międzynarodowych programów edukacyjnych i kwalifikacji dla dzieci w wieku 5-19 lat. Nasze kwalifikacje są podejmowane w ponad 160 krajach i są uznawane przez uniwersytety, instytucje edukacyjne i pracodawców na całym świecie. Jesteśmy częścią Cambridge Assessment Group, organizacji non-profit i wydziału Uniwersytetu Cambridge. Uczestniczymy w ich misji zapewnienia doskonałości w edukacji.Naszą misją jest dostarczanie światowej klasy edukacji międzynarodowej poprzez zapewnianie programów nauczania, oceny i usług. Dążymy do rozszerzenia dostępu do korzyści wysokiej jakości edukacji na całym świecie. Nasze programy i kwalifikacje rozwijają skutecznych uczniów i wspierają wyniki gospodarcze krajów, w których pracujemy na poziomie krajowym.Nasze międzynarodowe programy edukacyjne i kwalifikacje prowadzą płynnie od pierwszych do drugich i przed-uniwersyteckich lat. Zapewniamy globalnie uznane kwalifikacje, w tym Cambridge IGCSE, Cambridge O Level, Cambridge International AS i A Level oraz Cambridge Pre-U, które otwierają drzwi dla uczących się na całym świecie.Oferujemy również kwalifikacje Cambridge Professional Development dla nauczycieli i trenerów.Ponad 9000 szkół oferuje programy i kwalifikacje Cambridge. Działamy w 160 krajach w 6 regionach: w obu Amerykach, w regionie Azji i Pacyfiku, w Europie, na Bliskim Wschodzie iw Afryce Północnej, w Azji Południowej i Afryce Południowej.Nasi  nauczyciele mogą oferować najlepszą możliwą edukację i rozwijać udanych uczniów. Oferujemy pełne wsparcie, w tym szkolenia, wydarzenia, materiały dydaktyczne i edukacyjne oraz członkostwo w globalnej społeczności.Wspólnie ze szkołami staramy się rozwijać uczniów Cambridge, którzy są pewni siebie, odpowiedzialni, innowacyjni i zaangażowani. Wszystkie nasze programy i kwalifikacje są zgodne z podejściem ukierunkowanym na ucznia. Cambridge IGCSE jest najpopularniejszym na świecie międzynarodowym programem nauczania dla dzieci w wieku 14-16 lat, co prowadzi do uznanych na całym świecie i cenionych kwalifikacji Cambridge IGCSE. Jest częścią fazy Cambridge Secondary 2. Zawiera najlepsze w międzynarodowej edukacji dla uczniów na tym poziomie. Rozwija się zgodnie ze zmieniającymi się potrzebami, jest regularnie aktualizowany i rozszerzany.Rozwija studentów odnoszących sukcesy, zapewniając im doskonałe przygotowanie do kolejnych kroków w edukacji, w tym progresję do studiów na poziomie A i AS, i wyposaża ich w umiejętności potrzebne do natychmiastowego podjęcia pracy. Cambridge IGCSE jest uznawany przez uniwersytety i pracodawców na całym świecie.

PATRONAT NAUKOWY MEDYCYNA – FILOLOGIA ANGIELSKAPATRONAT NAUKOWYCAMBRIDGE INTERNATIONAL SCHOOLPROGRAM DWUJĘZYCZNY DLA LICEÓW SEKCJI POLSKO ANGIELSKIEJ ORE

Klub Szkół UNICEF

EDUKACJA DWUJĘZYCZNA – POSŁUCHAJ O NAS Aktualności Archiwum