dr Maria Montessori

KONKURS OGÓLNOPOLSKI – SZKOŁA WOLNA OD UŻYWEK

koordynator: pedagog szkoły
nauczyciel informatyki
po zgłoszeniu zespołów przydzieleni zostaną dodatkowo inni nauczyciele

O konkursie

Organizatorem konkursu “Szkoła wolna od używek” na film krótkometrażowy jest Główny Inspektorat Sanitarny.

Konkurs jest wydarzeniem ogólnopolskim, skierowanym do szkół ponadpodstawowych zlokalizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Głównym celem konkursu jest aktywna promocja i edukacja w zakresie profilaktyki uzależnień od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych.

Zadanie konkursowe polega na nagraniu i zmontowaniu filmu krótkometrażowego o tematyce dotyczącej profilaktyki uzależnień od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych.

Realizatorami zadania konkursowego są zespoły, składające się z minimum 1 nauczyciela a maksymalnie 3 nauczycieli oraz minimum 5 a maksymalnie 10 uczniów. Każda szkoła może nadesłać wyłącznie 1 pracę konkursową.

Prace konkursowe należy przesłać do właściwych terenowo dla poszczególnych placówek oświatowych powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych
w terminie do dnia 8 kwietnia 2020 r.

Na laureatów konkursu czekają atrakcyjne nagrody!

Ogłoszenie Laureatów konkursu nastąpi w terminie do dnia 28 maja 2020 r. Prezentacja prac konkursowych przez Laureatów, wyłonienie  zwycięzców, ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród będzie miało miejsce w trakcie uroczystego finału konkursu w dniu 4 czerwca 2020 r. w Warszawie.

Nagrody

Na laureatów Konkursu czekają atrakcyjne nagrody!

I MIEJSCE – nagroda główna – bony podarunkowe do sieci sklepów sportowych
o łącznej wartości 3000 zł dla członków zespołu

II MIEJSCE – bony podarunkowe do sieci sklepów sportowych o łącznej wartości
2000 zł dla członków zespołu

III MIEJSCE – bony podarunkowe do sieci sklepów sportowych o łącznej wartości
1000 zł dla członków zespołu

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

PATRONAT NAUKOWY MEDYCYNA – FILOLOGIA ANGIELSKAPATRONAT NAUKOWYCAMBRIDGE INTERNATIONAL SCHOOLPROGRAM DWUJĘZYCZNY DLA LICEÓW SEKCJI POLSKO ANGIELSKIEJ ORE

Klub Szkół UNICEF

EDUKACJA DWUJĘZYCZNA – POSŁUCHAJ O NAS Aktualności Archiwum