dr Maria Montessori

PROFILAKTYKA ZDROWOTNA CoV

KORONAWIRUS

 

SZKOŁA

  • porozmawiaj z uczniami na temat przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania;
  • wywieś w widocznym miejscu w szkole instrukcję dotyczącą mycia rąk oraz inne zasady dotyczące higieny osobistej;
  • zaapeluj do rodziców, by nie posyłali przeziębionych i chorych dzieci do przedszkola lub szkoły;
  • zwróć uwagę, aby do szkoły lub przedszkola nie przychodzili chorzy nauczyciele i inni pracownicy;
  • poinformuj ucznia i rodzica, że jeśli nie miał kontaktu z osobą chorą, nie ma powodu do obaw;
  • nie organizuj wycieczek do krajów, w których wykryto ogniska koronawirusa;
  • poinformuj rodzica, którego dziecko wróciło z terenów występowania koronawirusa i ma objawy grypopodobne, aby bezzwłocznie powiadomił najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną, zgłosił się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego;
  • powiadom rodzica dziecka do 8. roku życia, że w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły należy mu się zasiłek opiekuńczy (art. 32 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz.U. 2017, poz. 1368);
  • sprawdzaj na bieżąco komunikaty publikowane na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia. Podaj kontakt do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

W przypadku dodatkowych wątpliwości zadzwoń na infolinię Ministerstwa Zdrowia lub poinformuj o jej działaniu innych – tel. 800 190 590 (czynna całodobowo).
Wychowawcy  przeprowadzą z uczniami pogadanki na temat przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym  częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania
Rodziców zobowiązuję do przeprowadzenia bardzo poważnych rozmów  ze swoimi dziećmi na powyższy temat
Zgodnie z wytycznymi Men zostały wywieszone w toaletach w widocznych miejscach instrukcje dotyczące mycia rąk oraz inne zasady dotyczące higieny osobistej

APELUJEMY DO RODZICÓW, BY NIE POSYŁALI PRZEZIĘBIONYCH I CHORYCH DZIECI DO SZKOŁY – DZIECI TE MAJĄ OBNIŻONĄ ODPORNOŚĆ I W ZWIĄZKU Z TYM SĄ BARDZIEJ NARAŻONE NA WSZELKIE INFEKCJE;

Zadbamy (jeszcze wnikliwiej), aby do szkoły nie przychodzili chorzy nauczyciele i inni pracownicy;

Przypominam Rodzicom, których dziecko wróciło z terenów występowania koronawirusa  i ma objawy grypopodobne, aby bezzwłocznie powiadomili najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną, zgłosili się  do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego;

Informujemy jednocześnie, że jeśli nie mieliście Państwo i Państwa dzieci kontaktu z osobą chorą, nie ma powodu do obaw.

Można dzwonić na infolinię Ministerstwa Zdrowia – tel. 800 190 590 (czynna całodobowo) lub skontaktować się z Powiatową

Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną    w Radomiu ul. gen. Leopolda Okulickiego 9D
tel (48) 345-15-89
sekretariat: (48) 345-15-94, fax (48) 333-20-23

PATRONAT NAUKOWY MEDYCYNA – FILOLOGIA ANGIELSKAPATRONAT NAUKOWYCAMBRIDGE INTERNATIONAL SCHOOLPROGRAM DWUJĘZYCZNY DLA LICEÓW SEKCJI POLSKO ANGIELSKIEJ ORE

Klub Szkół UNICEF

EDUKACJA DWUJĘZYCZNA – POSŁUCHAJ O NAS Aktualności Archiwum