dr Maria Montessori

REKRUTACJA 2018/2019

AUTORSKA SZKOŁA , KTÓRA UCZY

                                                 dla nas wszyscy są ważni

Trwa nabór do Dwujęzycznego Liceum Językowego do  sekcji dwujęzycznej i międzynarodowej.

1. Kwestionariusz kandydata dostępny w sekretariacie .

2. Dostarcz do naszego sekretariatu zaświadczenie o ocenach uzyskanych na I semestr klasy III gimnazjum lub kopię wyników egzaminu gimnazjalnego (jeżeli aplikujesz po ogłoszeniu wyników tego egzaminu).

3. Najpóźniej do 5 lipca 2018 r. złóż w naszym sekretariacie wymagane dokumenty: zaświadczenia o tytule laureata konkursów przedmiotowych, certyfikaty językowe, opinię o dysfunkcji wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, kartę zdrowia i kopię karty szczepień, 2 podpisane fotografie

Chcesz dowiedzieć się więcej o zasadach przyjęć i programie Liceum? 

Skontaktuj się z koordynatorem przyjęć – +48 48 3635095  lub 513 14 14 30  (piątek  godzina 10.00-13.00)

Spotkanie rodziców uczniów przyjętych do klas I z Dyrektorem Liceum:  5 września 2018 o godz. 16:00 sala nr 1


W roku szkolnym 2008/2009  , w naszym liceum  został wprowadzony program  nauczania dwujęzycznego w języku angielskim. Uczniom, którzy uczą się języka angielskiego i planują to kontynuować na poziomie zaawansowanym dajemy możliwość studiowania  na wyższych uczelniach w języku angielskim.

OFERTA EDUKACYJNA

Najlepszy wybór dla przyszłych studentów wszystkich kierunków.

Przygotowanie do biegłego, profesjonalnego posługiwania się językiem angielskim.

Przygotowanie do certyfikatu językowego Cambridge na poziomie C1.

Przygotowanie do matury tzw. dwujęzycznej z języka angielskiego i geografii oraz dla chętnych z matematyki, chemii,biologii,historii

10 godzin nauki języka angielskiego tygodniowo.

4 godziny nauki drugiego języka tygodniowo – dwujęzyczność polsko-hiszpańska

Od klasy I zajęcia w języku angielskim ( geografia, biologia,chemia).

 W klasie I programy rozszerzone:
 • język polski
 • język angielski
 • matematyka
 • dla chętnych dodatkowo: historia lub geografia
 W klasie II i III programy rozszerzone:
 • język angielski
 • dla chętnych dodatkowo: matematyka, historia, geografia, biologia,chemia (w języku angielskim)

  SPECJALIZACJA:

 • Humanistyczna
 • Biologiczno – Chemiczna
 • Dyplomatyczno – Konsularna
 • Pedagogiczno – Psychologiczna

     DOŚWIADCZENIA W NAUCZANIU

 • program polski :biologiczno-chemiczny; humanistyczny, lingwistyczny
 • dwujęzyczny interdyscyplinarny,konsularno-dyplomatyczny; pedagogiczno-psychologiczny
 • międzynarodowy od 2016/2017 roku interdyscyplinarny

ZAPRASZAMY

PATRONAT NAUKOWY MEDYCYNA – FILOLOGIA ANGIELSKAPATRONAT NAUKOWYCAMBRIDGE INTERNATIONAL SCHOOLPROGRAM DWUJĘZYCZNY DLA LICEÓW SEKCJI POLSKO ANGIELSKIEJ ORE

Klub Szkół UNICEF

EDUKACJA DWUJĘZYCZNA – POSŁUCHAJ O NAS Aktualności Archiwum