dr Maria Montessori

DNI OTWARTE – REKRUTACJA – AUTORSKA SZKOŁA , KTÓRA UCZY

Jesteśmy już 10 lat z wami.Jubileusz 10-lecia obchodzimy 7 czerwca 2018 r.W naszym liceum uczniowie przygotowują się do studiowania w Polsce i za granicą na wielu różnych kierunkach. Wyposażamy uczniów w umiejętności językowe dzięki prowadzonym na wysokim poziomie lekcjom języka angielskiego, w tym konwersacjom oraz dwujęzycznemu nauczaniu innych przedmiotów:  biologii, geografii, chemii,  historii, WOS. Na lekcjach tych przedmiotów nauczyciele, którzy są gruntownie wykształconymi, doświadczonymi praktykami, realizują polską podstawę programową oraz poszerzają wiedzę uczniów o specjalistyczną terminologię anglojęzyczną danego przedmiotu; lekcje są w module b i c prowadzone w języku angielskim. W związku z tym uczniowie są przygotowani do matury, ale także do korzystania z literatury, zbiorów zadań czy źródeł informacji w języku angielskim. Obowiązkowo wszyscy uczniowie zdają projekt pedagogiczny dwujęzyczny. Uczniowie klas pierwszych uczestniczą w 12 lekcjach języka angielskiego tygodniowo w semestrze I. Mają do wyboru (oprócz angielskiego)  języki obce: hiszpański lub niemiecki, których nauka odbywa się w grupach międzyklasowych, zgodnie ze stopniem zaawansowania uczniów. Zajęcia dodatkowe organizowane dla uczniów obejmują wiele różnych dziedzin, są to zajęcia przygotowujące do olimpiad przedmiotowych, konkursów, ale również zajęcia mające na celu pomoc uczniom mającym zaległości lub trudności w nauce. Powstające kółka zainteresowań uzależnione są od pasji i chęci uczniów – jeśli tylko zbierze się grupa zainteresowanych uczniów, dokładamy starań, aby zajęcia mogły się odbywać. Uczniowie uczestniczą w międzynarodowym programie współpracy szkół z Erasmus + , konferencjach , wykładach,wymianach młodzieżowych.
Fundacja Edukacyjna “Perspektywy” potwierdza, że SZKOŁA  DWUJĘZYCZNA 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE LICEUM JĘZYKOWE IM. MARII MONTESSORI w Radomiu jest wśród  najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2018. Podsumowaniem wykształcenia językowego jest otrzymanie międzynarodowego Certyfikatu Cambridge- najwyższy wynik w naszej szkole uzyskanie FCE – B2 ;CAE – C1 ocena A. Wynik egzaminu maturalnego  język polski 96% , matematyka 86% język angielski PP 100% , PR 100% angielski dwujęzyczny 94-100%, geografia dwujęzyczna 100%. Ważna jest bardzo systematyczność i dyscyplina uczniów

REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY_2018_2019_liceum

TERMINARZ REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH liceum_2018_2019

Trwa nabór do Szkoły Dwujęzycznej Ogólnokształcącego Liceum Językowego do  sekcji dwujęzycznej i międzynarodowej.

Wymagane dokumenty:

-kwestionariusz kandydata dostępny w sekretariacie,
-oryginał świadectwa z klasy III gimnazjum i wyników egzaminu gimnazjalnego- nie przyjmujemy kopii,
-dyplom tytułu finalisty lub laureata konkursów przedmiotowych,
-certyfikaty językowe telc minimum B1 Cambridge PET -B1 FCE -B2,
-opinię nauczyciela języka angielskiego wg arkusza dołączonego do kwestionariusza, opinię o dysfunkcji wydaną przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną,
-kartę zdrowia i kopię karty szczepień,
-3 podpisane fotografie.

Sprawdzian kompetencji  językowych odbędzie się w dniu 25 maja 2018 roku o godzinie 15:00

OFERTA EDUKACYJNA

Najlepszy wybór dla przyszłych studentów wszystkich kierunków.
Przygotowanie do biegłego, profesjonalnego posługiwania się językiem angielskim.
Przygotowanie do certyfikatu językowego Cambridge na poziomie C1.
Przygotowanie do matury tzw. dwujęzycznej z języka angielskiego i geografii oraz dla chętnych z matematyki, chemii,biologii,historii
W klasie I zajęcia w języku angielskim ( geografia, biologia).
W klasie II przedmioty rozszerzone/ grupa min 5 osób

 • język polski PP
 • język angielski PP
 • język angielski – Program Dwujęzyczny- matura
 • historia lub geografia PP
 • geografia, biologia (w języku angielskim)- Program Dwujęzyczny- matura

SPECJALIZACJA: / grupa min 6 osób/

 • Dyplomatyczno – Konsularna – grupa pod opieką KE
 • Pedagogiczno – Psychologiczna – grupa pod opieką UMCS
 • Lingwistyczno – Translatologiczna – grupa pod opieką Instytutu Anglistyki UMCS, UJ, UW
 • Prewencyjno- profilaktyczna –  grupa pod opieką Komendy Wojewódzkiej Policji
 • program polski :biologiczno-chemiczny; humanistyczny, lingwistyczny
 • dwujęzyczny interdyscyplinarny- geografia, biologia
 • międzynarodowy od 2016/2017 roku Cambridge

Chcesz dowiedzieć się więcej o zasadach przyjęć i programie Liceum? 

                              DNI OTWARTE DLA RODZICÓW I UCZNIÓW
SZKOŁA DWUJĘZYCZNA terminarz dni otwartych liceum

Drodzy Rodzice prosimy kontaktować się z sekretariatem – +48 48 3635095

PATRONAT NAUKOWY MEDYCYNA – FILOLOGIA ANGIELSKAPATRONAT NAUKOWYCAMBRIDGE INTERNATIONAL SCHOOLPROGRAM DWUJĘZYCZNY DLA LICEÓW SEKCJI POLSKO ANGIELSKIEJ ORE

Klub Szkół UNICEF

EDUKACJA DWUJĘZYCZNA – POSŁUCHAJ O NAS Aktualności Archiwum