dr Maria Montessori

REKRUTACJA 2019/2020 3 GIMNAZJUM – 8 SZKOŁY PODSTAWOWEJ- ABSOLWENTÓW 7 KLAS SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 REGULAMIN REKRUTACJI

LICEUM CZTEROLETNIEGO NA ROK SZKOLNY 2019/2020

SZKOŁA PODSTAWOWA

DO WSZYSTKICH KLAS  BĘDĄ LICZONE PUNKTY Z NASTĘPUJĄCYCH PRZEDMIOTÓW

JĘZYK POLSKI, MATEMATYKA, JĘZYK OBCY, GEOGRAFIA

KROK 1. należy wydrukować deklarację i złożyć w sekretariacie szkoły
KROK 2.pobrać regulamin rekrutacji z sekretariatu szkoły oraz formularz kandydata
KROK 3. pobrać harmonogram  postępowania rekrutacyjnego  /  Harmonogram postępowania rekrutacyjnego do liceów rok szkolny 2019/2020

ZAKRES MATERIAŁU DO TESTU KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH   

Rekrutacja do klasy dwujęzycznej z językiem angielskim, niemieckim, hiszpańskim w liceum czteroletnim

– warunkiem przyjęcia  do w/w klasy  jest uzyskanie pozytywnego wyniku ze sprawdzianu kompetencji językowych z języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, który odbędzie w dniu 30.05.2019 r. o godz. 14.00
– w dniach od 6 do 14 maja 2019 r. kandydaci składają w sekretariacie szkoły deklarację przystąpienia do sprawdzianu kompetencji językowych.

– kandydat może uzyskać 200 punktów rekrutacyjnych, jak kandydaci do klas ogólnych,
a dodatkowo może uzyskać 40 punktów za sprawdzian kompetencji językowych z języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego/wg wyboru klasy dwujęzycznej  tabela/. Warunkiem ubiegania się o miejsce w klasie dwujęzycznej jest uzyskanie z tego sprawdzianu co najmniej 20 punktów.

Rekrutacja do klasy wstępnej:

warunkiem przyjęcia do klasy wstępnej jest uzyskanie pozytywnego wyniku ze sprawdzianu predyspozycji językowych, który odbędzie się w naszej szkole dnia 3 czerwca 2019 r. o godz. 15.00
kandydaci do tej klasy w dniach od 6 do 14 maja 2019 r. składają deklarację przystąpienia do sprawdzianu predyspozycji językowych w sekretariacie szkoły.

DEKLARACJA ZGŁOSZENIA NA EGZAMIN

 REGULAMIN REKRUTACJI

LICEUM  TRZYLETNIE  NA ROK SZKOLNY 2019/2020

GIMNAZJUM

KROK 1. należy wydrukować deklarację i złożyć w sekretariacie szkoły
KROK 2.pobrać regulamin rekrutacji z sekretariatu szkoły oraz formularz kandydata
KROK 3.pobrać harmonogram  postępowania rekrutacyjnego  /  Harmonogram postępowania rekrutacyjnego do liceów rok szkolny 2019/2020

ZAKRES MATERIAŁU DO TESTU KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH   

Do wszystkich oddziałów punktowane są oceny z następujących przedmiotów wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły:
– język polski
– matematyka
– obowiązkowy język obcy nowożytny
– najwyższa ocena z jednego z następujących przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie

REKRUTACJA DO KLASY DWUJĘZYCZNEJ Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM, NIEMIECKIM, HISZPAŃSKIM W LICEUM TRZYLETNIM.

w dniach od  25 kwietnia do 14 maja 2019 r. kandydaci składają deklarację przystąpienia do sprawdzianu kompetencji językowych.

DEKLARACJA ZGŁOSZENIA NA EGZAMIN

kandydat może uzyskać 200 punktów rekrutacyjnych, jak kandydaci do klas ogólnych, a dodatkowo może uzyskać 40 punktów za sprawdzian kompetencji językowych. Warunkiem ubiegania się o miejsce w klasie dwujęzycznej jest uzyskanie z tego sprawdzianu co najmniej 20 punktów.

 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Radom, 01.03.2019 r.

PATRONAT NAUKOWY MEDYCYNA – FILOLOGIA ANGIELSKAPATRONAT NAUKOWYCAMBRIDGE INTERNATIONAL SCHOOLPROGRAM DWUJĘZYCZNY DLA LICEÓW SEKCJI POLSKO ANGIELSKIEJ ORE

Klub Szkół UNICEF

EDUKACJA DWUJĘZYCZNA – POSŁUCHAJ O NAS Aktualności Archiwum